Sökning: "teologiska högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden teologiska högskolan.

 1. 1. Vigselgudstjänstens teologi i praktiken : Fallstudier av vigselgudstjänster i Svenska kyrkan utifrån liturgisk teologi, performanceteori och ritteori

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Dahlström Ingrid; [2021]
  Nyckelord :Practical theology; liturgical studies; wedding service; Church of Sweden; liturgical theology; performance theory; ritual theory; Alexander Schmemann; Aidan Kavanagh; Gordon Lathrop; Richard Schechner; Catherine Bell; Praktisk teologi; liturgivetenskap; vigselgudstjänst; Svenska kyrkan; liturgisk teologi; performanceteori; ritteori; Alexander Schmemann; Aidan Kavanagh; Gordon Lathrop; Richard Schechner; Catherine Bell;

  Sammanfattning : In this essay I have studied wedding services in the Church of Sweden, as they are actually performed. I do this from a liturgical-theological perspective, a performance- perspective and from the perspective of ritual studies. LÄS MER

 2. 2. ”Han kommer ur graven med byte…” : Fem pastorers syn på betydelsen av Jesus död och uppståndelse

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Mattias Jansson Fröding; [2021]
  Nyckelord :Equmeniakyrkan; pastor; pastorer; frälsning; försoning; försoningslära; Rosenius; Waldenström; Aulén; Camnerin;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår ifrån två huvudfrågor: 1. Hur ser ett antal pastorer verksamma inom Equmeniakyrkan på innebörden av Jesus död och uppståndelse? 2. LÄS MER

 3. 3. Hopp i relation till hoten mot biosfären

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anneli Sund Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Bruno Latour; ekoteologi; emergens; eskatologi; eukaristi; Daniel Brunner; hopp; klimathot; klimatkris; materialitet; miljöhot; miljökris; Petra Carlsson Redell; politisk teologi; relationalitet; resilient hopp; uppståndelse ömsesidighet;

  Sammanfattning : This thesis explores how hope in relation to the threats to the earth’s biosphere can be formulated theologically. The starting-point is a questioning of hope raised by the French sociologist and anthropologist Bruno Latour. In Facing Gaia. LÄS MER

 4. 4. Den himmelska gåvan : En analys av den gudomliga gåvan i Hebreerbrevet

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :David Norberg; [2021]
  Nyckelord :Hebreerbrevet; Gåva; Nåd; Reciproka system; Barclay; Retorik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Feministpastorns kontraktsbrott : En narrativ analys av Esther Kazens feministiska motståndsberättelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anette Vikander; [2021]
  Nyckelord :Kazen; Narrativ; Genus; Feministisk teologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur frikyrkopastorn Esther Kazen med sin feministteologiska tolkning påverkas av genussystemet samt hur hon har nått ut med sitt narrativ trots sin underordnade position i maktordningen.Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka mönster av genuskontraktet som framträder vid analys av Kazens narrativ samt vilka faktorer i berättelsen som kan ge förklaring till att hon funnit en publik för hennes teologiska tolkning. LÄS MER