Sökning: "teoretisk bakgrund rädsla"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden teoretisk bakgrund rädsla.

 1. 1. FRÅN STUDENT TILL NYUTEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Andersson; Johannes Wallin; [2023-03-15]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; Övergång; Erfarenhet; Sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergången från student till sjuksköterska är en omtumlande och chockartad övergång. Nyutexaminerade sjuksköterskor möter flera utmaningar idag på grund av en ökning av kroniska sjukdomar som ökar belastningen på hälso-och sjukvården samtidigt som det råder en brist på sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot avancerad nybörjare : En kvalitativ intervjustudie av nyutexaminerade anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina Mattsson; Madelene Bergström; [2023]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ansvar; erfarenhet; novis; nyutexaminerad; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för den anestesiologiska omvårdnaden i en högteknologisk miljö. Det krävs särskilda erfarenheter och kunskaper för att klara av arbetet, anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och ansvarar för patientens säkra väg genom den anestesiologiska omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters föreställningar om att möta och vårda patienter i livets slutskede : en integrerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna-Maria Abel; Fanny Vestling; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskestudenter; Föreställningar; Vård i livets slutskede; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär en holistisk och personcentrerad vård som syftar till att minimera lidande och främja livskvalitet vid livshotande sjukdom. De flesta människor avlider i en verksamhet där minst en sjuksköterska är verksam och ansvarar för personen. LÄS MER

 5. 5. Den nyutexaminerade sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta patientsäkert. : -  En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Hammarström; Belma Halilkanovic; [2021]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; patientsäkerhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrke grundar sig i en akademisk utbildning. Sjuksköterskan erhåller under sin utbildning lära sig hur man utför en vård av hög kvalitet för att främja patientsäkerheten. LÄS MER