Sökning: "teoretisk inramning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden teoretisk inramning.

 1. 1. Elever, politik och valår : En kvalitativ intervjustudie av vad som påverkar elevers politiska intresse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hannes Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; politik; valdeltagande; politiskt intresse; valår;

  Sammanfattning : Unga anger idag ett ökande intresse för politiska frågor. Valdeltagandet ökar ständigt och allt fler ungdomar anger att de själva kan påverka sin egen vardag. Samtidigt anger många ungdomar att de har lågt förtroende för partipolitiken och menar att den inte kan lösa de problem som finns i Sverige. LÄS MER

 2. 2. JOURNALISTIKENS DISKURS OM SIN VERKSAMHET OCH DET MASSMEDIALA LANDSKAPET: EN MEDIEKRITISK DISKURSANALYS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi; Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andres Masson; [2020]
  Nyckelord :Mediekritik; medialisering; medielogik; medialandskapet; parrhesia; stimmung; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. LÄS MER

 3. 3. Kunskap & bedömning i dansimprovisation : en intervjustudie om tre lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Gren; [2019]
  Nyckelord :dans; improvisation; kunskap; bedömning;

  Sammanfattning : Studien beskriver och analyserar tre danslärares perspektiv på improvisation som ett ämne i dansundervisning. Syftet med stud I mitt arbete kommer jag att undersöka, beskriva och reflekteraöver mina egna kreativa processer i mitt eget skapande och iallmänhet. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte alltid så enkelt” Fyra elever med hörselnedsättning berättar om upplevelser av sin skolgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gabriella Jiménez; Sandra Ingemansson; [2018]
  Nyckelord :Auditiv miljö; elever; hörselnedsättning; livsberättelser; skolgång;

  Sammanfattning : AbstractJiménez, Gabriella och Ingemansson, Sandra (2018). ”Det är inte alltid så enkelt” Fyra elever med hörselnedsättning berättar om upplevelser av sin skolgång. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. ”Vårt nutida slaveri” : En kvalitativ studie om socialarbetares konstruktion av målgruppen inom prostitution i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Maria Berglund; Karin Moreau; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; socialarbetare; socialt arbete; intersektionalitet; socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa socialarbetares konstruktion av individer i prostitution samt deras beskrivningar av andra myndigheters attityder av målgruppen. Vi skapar även en ökad förståelse för konstruktionen genom att analysera utifrån ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER