Sökning: "teoretisk ramverk"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden teoretisk ramverk.

 1. 1. Making the most for professional freelancers : A study of platforms in the gig economy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Vesterberg; Matilda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Gig platforms; platform providers; professional freelancers; experience as a freelancer; Gigplattformar; plattformsägare; professionella frilansare; erfarenhet som frilansare;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study was to understand how platform providers can develop their offerings and gig platforms depending on the targeted professional freelancers, henceforth referred to just as freelancers. To fulfil the purpose, three research questions (RQ) were developed: RQ1. LÄS MER

 2. 2. Innovation Measurement as a Tool for Innovation Capability : A Qualitative Case Study on the Role ofInnovation Measurement within the SwedishTelecom Sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Majken Domicelj; Karolina Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Innovation capability; innovation measurement; service innovation; telecommunications industry; Innovationsförmåga; innovationsmätning; tjänsteinnovation; telekommunikation;

  Sammanfattning : Innovation measurement is one of the most essential aspects in building innovation capability as it allows organisations to capture their current innovation capabilities and understand where they need to direct their efforts to improve. Further, measuring the innovation capability enables a data driven and insightful steering management. LÄS MER

 3. 3. Negativa tal i två läromedel för årskurs 5 : En variationsteoretisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Georg Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Fusion; generalisering; grundskolan; kontrast; kritiska aspekter; lärandeobjekt; läromedel; läromedelsanalys; matematik; minustecknets funktioner; negativa tal; tallinjen; variationsmönster; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur de negativa talen synliggörs i två läromedel, för årskurs 5, genom att identifiera vilka kritiska aspekter som framstår i dessa läromedel samt hur de kritiska aspekterna varieras. De läromedel som har analyserats är Prima Formula 5 och Matte Direkt Borgen 5B. LÄS MER

 4. 4. En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Johansson; Elina Berglund; [2020]
  Nyckelord :Business model; BMI; CSR; resources; SBMI; sustainability; value; TBL; Affärsmodell; BMI; CSR; hållbarhet; resurser; SBMI; värde; TBL;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassning i fysisk planering : Tillämpningsbar policy ur planerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Ebba Sundell; [2020]
  Nyckelord :Klimatanpassningspolicy; Kommunala tjänstemän; Handlingsutrymme diskretion ; Policyanalys; Närbyråkrati;

  Sammanfattning : Studien analyserar planerares arbete med klimatanpassningspolicy, i en svensk kommunkontext, genom undersökning av planerares resonemang om policyutformning, vilket handlingsutrymme det ger planerare samt utmaningar som påverkar kommunalt klimatanpassningsarbete. Med avstamp i planerarnas resonemang, som framgått under intervjustudier, tidigare forskning samt vetenskaplig teoretisk förankring genom policyanalys och närbyråkratiskt teori, identifieras tillämpningsbar policy. LÄS MER