Sökning: "teoretisk referensram organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram organisation.

 1. 1. FATTAR DU INTE BUSINESSEN SÅ KAN DU GÅ HEM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hilma Hofström; Fredrik Esselin; [2023-09-07]
  Nyckelord :HR-chef; Inflytande; Ledningsgrupp; Roll;

  Sammanfattning : Syfte: HR skapar enligt forskningen ett värde i organisationer de verkar i. Det finns emellertid en splittring i litteraturen gällande HR-funktionens bidrag. Detta kan skapa en brist på inflytande för professionen och en ambivalent inställning till yrket bland personalvetarstudenter och yrkesverksamma inom HR. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla pedagogisk skicklighet inom doktorandhandledning : Handledares upplevelse av stöd inom organisationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bianca Rosenius; Reshad Naimi; [2023]
  Nyckelord :Doktorandhandledning; handledarperspektiv; pedagogisk skicklighet; formellt- och informellt lärande; organisatoriskt stöd; aktör-nätverksteori;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pedagogisk skicklighet inom doktorandhandledning. Den handlar också om vad som stödjer handledare inom ramen för deras organisation, samt om vilka effekter detta stöd får för handledarnas utvecklande av pedagogisk skicklighet. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i förändring : En kvalitativ studie om hur ledarskap och psykosocial arbetsmiljö förändrats till följd av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Karlström; Elin Frisendahl; [2023]
  Nyckelord :remote work; work from home; teleworking; leadership; transactional leadership; situational leadership; transformational leadership; leadership styles; distant leadership; organization; distance; work-life-balance; flexible working; organizational culture; well- being; psychological; crisis leadership; collaboration; homeworking; work psychology; quality of working life; job effectiveness och management styles; ledarskap; distansledarskap; ledarskapsstilar; transaktionellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; social arbetsmiljö; organisation; organisationskultur; distans;

  Sammanfattning : Introduktion: Pandemin och dess konsekvenser innebar flera år av utmaningar på alla nivåer i samhället. Det var särskilt utmanande för ledare att styra sin organisation i rätt riktning då framtiden var oviss och förändringen var oundviklig. Ledarskap påverkas av flera faktorer, varav en avgörande faktor är kontexten. LÄS MER

 4. 4. En utopi eller ett vinnande koncept? : Medarbetares upplevelser av att arbeta chefslöst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alma Borgmalm; Emelie Cedergren; [2023]
  Nyckelord :chefslös organisation; självledarskap; integrerat beslutsfattande; medarbetarengagemang; managementteori;

  Sammanfattning : Chefslös organisationsstruktur är ett omdebatterat ämne och organisationer blir allt mer nyfikna på den platta strukturen. Därmed är det av intresse att studera medarbetares upplevelser av att arbeta i en sådan organisation. LÄS MER

 5. 5. Digitaliserat ledarskap : Hur leder vi effektivt på distans?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Hena Lundberg; John Wassberg; [2023]
  Nyckelord :Remote work; leadership; change; communication; digitization; strategy; Distansarbete; ledarskap; förändring; kommunikation; digitalisering; strategi;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker ämnet distansledarskap och kommunikation i samband med den utbredda användningen av distansarbete idag. Det introducerar samhälleliga förändringar och händelser som har lett till det ökade behovet av anpassning, särskilt i ljuset av pandemin Covid-19. LÄS MER