Sökning: "teoretisk referensram service management"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram service management.

 1. 1. Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Blomström; Caroline Löwenhav; [2020]
  Nyckelord :Framgång; kritiska framgångsfaktorer; små- och medelstora företag; svenska modebranschen; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 2. Sharing is caring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Skogersson; Frida Svensson; [2020]
  Nyckelord :​Konsumtion; konsumtionsbeteende; delningsekonomi; delningstjänster; motivation; motstånd; sociala normer; moraliska normer; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Idag konsumeras det som aldrig förr, samtidigt som hållbarhetsfrågan tar allt större utrymme i debatten kring konsumtion. Det har lett till att konsumenten söker efter andra konsumtionsalternativ, ur vilket fenomenet delningsekonomin har växt fram. LÄS MER

 3. 3. Effektiviserad lagerhantering av reservdelar för minskad kapitalbindning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Madelene Karlsson; Sandra Hagevall; [2019]
  Nyckelord :Spare part; inventory; inventory management; tied up capital; economic order quantity; Reservdel; lager; lagerhantering; kapitalbindning; ekonomisk orderkvantitet;

  Sammanfattning : Spare parts are, for many companies, a complex product to logistically handle. This is in part due to the varying characteristics and sporadic demand patterns of spare parts. Obstacles can often arise when companies utilize the same approach to their spare parts stock as they do with their general warehouse manufacturing inventory. LÄS MER

 4. 4. Den svenska officersutbildningen : Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mathias Holmdahl; Daniel Landin; [2019]
  Nyckelord :Perception; Adaptation; Change; Relevance; Uppfattning; Anpassning; Förändring; Relevans;

  Sammanfattning : Att självkritiskt ställa frågan: ”Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?” är vitalt om man avser förbättra det man gör. Svensk officersutbildning har bedrivits på Militärhögskolan Karlberg sedan 1792 och dess historia har satt sina spår i dagens officersutbildningssystem. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringen förändrar : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Andebratt; Nathalie Björnman; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Digitization; Organizational structure; Work processes; Organizational changes; Institutionalization; Post-industrial society; Digitalisering; Organisationsstruktur; Arbetsprocesser; Organisationsförändring; Kunskap- och tjänstesamhället; Institutionalisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att två huvudsakliga faktorer som leder till förändring är framväxande innovation på marknaden och teknologin. Digitaliseringen ökar förändringstakten i både samhället och organisationer vilket ställer nya krav. Tidigare forskning visar också att förändringsarbete i organisationen är svårt att genomföra. LÄS MER