Sökning: "teoretisk referensram sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram sjuksköterskor.

 1. 1. Hot och våld - en sjuksköterskas vardag : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :AnnSofie Thorstenson; Kristina Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; hot och våld; sjuksköterskor; underrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. LÄS MER

 2. 2. Klagomål inom den offentliga primärvården : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marianne Pekkarinen; [2019]
  Nyckelord :primärvård; klagomål; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klagomål är en indikator på kvaliteten och säkerheten på hälso- och sjukvården. Klagomål som inkommer till patientnämnderna ökar och 26 procent av dessa är riktade mot primärvården. Klagomål riktade mot sjuksköterskor handlar om deras icke-vårdande attityder. Teoretisk referensram: Lidande är en del av människans liv. LÄS MER

 3. 3. Att vårda kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Norrgård; Hanna Haarahiltunen; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; kvinnor; omvårdnad; sexuella övergrepp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp innebär en sexuell handling eller försök till en sexuell handling riktad mot en persons sexualitet genom tvång. Kvinnor som har varit utsatta för ett sexuellt övergrepp kan söka vård på akutmottagning eller inom primärvården. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nana Hayford; Kevalee Nordström; [2019]
  Nyckelord :Hot och våld; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hot och våld är vanligt förekommande i sjukvården. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning tillhör en riskgrupp som kan hamna i situationer med våld och hot. Beroende på vart man jobbar och vilken bransch man är i så finns det olika anledningar och orsaker till hot och våld. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Karolina Palm; Cecilia Saltin; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; psykisk ohälsa; somatisk vårdenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Människan består av psyke och kropp och dessa påverkar varandra. Att ha en somatisk sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa, exempelvis depression, som i sin tur kan föra med sig somatiska symtom. Psykisk ohälsa kan göra att somatiska besvär upplevs, utan att det finns någon bakomliggande somatisk sjukdom. LÄS MER