Sökning: "teori O och E"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden teori O och E.

 1. 1. Tillskott av hydrauleffekt från traktorns kraftuttagsaxel : Konceptstudie av externa pumpar för såmaskiner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Emil Lindborg; Olof Stridsberg; [2018]
  Nyckelord :Hydraulik; Mekatronik; Såmaskin; Konceptstudie; Konceptutvärdering; Simulering; Modellering; Hopsan;

  Sammanfattning : This is a master thesis from Linköpings University with an emphasis on mobile working hydraulic systems. This thesis was conducted at and in collaboration with Väderstad AB with the premise to make it easier for smaller tractor’s and tractor’s with small hydraulic pumps installed to drive bigger and more advanced planters. LÄS MER

 2. 2. Läsande familjer – en studie av fyra familjers läsvanor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karin Danhage; [2017-11-10]
  Nyckelord :Family; literacy; sociokulturell teori; läsvanor; interaktion;

  Sammanfattning : Mötet med text och läsningen i hemmet går under begreppet family literacy. Innebörden i begreppet family literacy är att människan redan som barn socialiseras in i textens värld främst genom familj, vänner och övriga närstående. Denna socialisering sker genom olikaliteracyaktiviteter som i regel startar när barnen är bebisar. LÄS MER

 3. 3. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vincent Younis; Arnautovic Denis; [2017]
  Nyckelord :u n g d o m a r; b o s t a d s o m r å d e; s y s s e l s ä t t n i n g; s p r i d n i n g; b r o t t; t r y g g h e t;

  Sammanfattning : Studien undersöker invånare och verksammas upplevelser av ett, enligt en rapport frånunderrättelseenheten, utsatt bostadsområde i Västerås. För att besvara frågeställningen har vigenomfört 14 intervjuer varav 5 var semistrukturerade och resterande var ostrukturerade. LÄS MER

 4. 4. BETYDELSEN AV DELAKTIGHET - en kvantitativ studie om organisationsförändring i en offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Holmstrand; Lisa Jansson; [2016-01-05]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Delaktighet; Inställning; Framgångsrik organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att undersöka om det föreligger ett samband mellan anställdas delaktighet i en organisationsförändring och deras inställning till förändringen. Ett vidare syfte med studien är att undersöka om det finns olika aspekter av delaktig-het som är viktigare än andra för att skapa en positiv inställning till förändringen. LÄS MER

 5. 5. Att leda förändring från mellanskiktet : -       En kvalitativ intervjustudie om första linjens ledares upplevelser av att leda en förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nils Henning; Erik Löhman; [2015]
  Nyckelord :first line managers; leadership; change process; single loop; double loop; första linjens ledare; ledarskap; förändringsprocess; single loop; double loop;

  Sammanfattning : Första linjens ledares roll har under de senaste åren blivit mer ansvarskrävande. Vad är då viktigt för ledare i denna position då det kommer till att åstadkomma förändring? Finns det några utmaningar första linjens ledare stöter på? Denna studie syftar till att belysa första linjens ledares upplevelse av att leda en förändringsprocess. LÄS MER