Sökning: "teori internationella konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden teori internationella konflikter.

 1. 1. Världsarv och straff: En rättsdogmatisk studie av världsarvsklassificeringens påverkan på individuellt folkrättsligt straffansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elias Larsson; [2023]
  Nyckelord :public international law; folkrätt; världsarv; Jokic; Strugar; Al Mahdi; Jugoslavientribunalen; ICC; världsarvskonventionen; Haagkonventionen; Genèvekonventionerna; straffansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågeställningen för denna uppsats har varit: ”hur har världsarvskonventionens klassificering av viss kulturegendom som världsarv påverkat bedömningen av individers folkrättsliga straffansvar för attacker mot sådan kulturegendom i samband med väpnade konflikter?”. Syftet med denna uppsats har varit att illustrera världsarvsklassificeringens påverkan på den internationella straffrätten. LÄS MER

 2. 2. Finns det en kamp mellan civilisationer? En teoriprövande studie av Samuel P. Huntingtons teori The clash of civilizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Roger Kwiatkowski; Jad Hajj; [2019]
  Nyckelord :Clash of civilization; teori; konflikter; demokrati; kultur; civilisationer; UDCP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att finna empiriskt stöd till The clash of civilization ifall det finns ett samband med teorin och konflikter i världen. Studien har begränsat sig till att undersöka statsbaserade konflikter genom att använda Uppsala Conflict Data Program. LÄS MER

 3. 3. VET DU VEM EN SVENSK UTLANDSVETERAN ÄR? - ”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samuel Jubell; [2018-09-14]
  Nyckelord :veteran; veteransoldat; utlandsveteran; unga; insats; internationell; Försvarsmakten; media; kommunikation; mkv; semiotik; ptsd; bilden; soldat; användarteorin; uses and gratifications; ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bilden av svenska veteraner ser ut hos unga i Sverige och vad det är som bidragit till att det är så den ser ut. Teori: Semiotik, uses and gratifications Metod: Intervjuer genomförda på ungdomar 18-19 år gamla via telefon och i person. Material: 12 genomförda intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Whose self-determination? - A critical examination on the right to self-determination and its role during the process of decolonisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Nguyen; [2016]
  Nyckelord :self-determination; human rights; postcolonialism; law; colonisation; decolonisation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker självbestämmanderätten ur ett kritiskt perspektiv, baserad på postkolonial teori. Genom att undersöka den historiska bakgrunden till självbestämmanderätten kan dess koppling till internationella mänskliga rättigheter samt till koncept såsom suveränitet och nationalism fastställas. LÄS MER

 5. 5. Myten om den upplysta generationen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Mutambala; Lisa Högkil; [2015]
  Nyckelord :propagandamodellen; postkolonialism; mediekritik; media; konflikt; Paris; Nigeria; Israel; Palestina; Centralafrikanska republiken; terrordåd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Media ger oss på daglig basis nyheter om vad som händer i världen och vi kan numer hålla oss uppdaterade om händelser och konflikter som aldrig förr. Vid en närmare studie av nyhetsflödet har vi noterat att vissa konflikter omnämns oftare än andra. LÄS MER