Sökning: "teori om social konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden teori om social konstruktion.

 1. 1. Kvinnors erfarenhet av att leva med könsstympning och påverkan på hälsan och välbefinnande : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Irina Kovacs; Mihaela-Gabriela Mata; [2020]
  Nyckelord :female genital mutilation; health; sexual health; well-being; könsstympning; hälsa; sexuell hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : BACKGROUND Female genital mutilation is a traditional procedure that harms women's and girls' health globally, based on a social construct in which women are seen as private property of men and are considered objects that meet men's sexual needs. PURPOSE The purpose of the study was to describe how women who have been subjected to genital mutilation experience health, mental and social well-being. LÄS MER

 2. 2. Fallet Bobby - En studie av massmedias och tingsrättens konstruktion av idealiska offer och gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Andersson; Fredrik Darlöf Elfqvist; [2020]
  Nyckelord :idealiskt offer; nyhetsvärde; stämpling; gärningsperson; viktimisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur massmedia samt tingsrätten har konstruerat föreställningar kring gärningspersoner och offer i sina beskrivningar av fallet Bobby 2006. Fallet kom att bli uppmärksammat inom svensk massmedia, och har därför valts ut i syfte att studera forskningsfrågan. LÄS MER

 3. 3. Teori i praktiken : Musiklärares konstruktion av relationen mellan musikteori och musikalisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Albin Bryntesson; [2020]
  Nyckelord :music theory; musical practice; teaching; discourse psychology; focus groups; Musikteori; musikalisk praktik; undervisning; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i musikteori konstruerar och arbetar med relationen mellan musikteori och musikalisk praktik i undervisning. För att undersöka detta har fokusgrupper bestående av musikteorilärare använts som datainsamlingsmetod. I analysen av intervjuerna har ett diskurspsykologiskt perspektiv använts. LÄS MER

 4. 4. Det 'kompetenta' barnet? : En studie om hur barns behov konstrueras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Takala; [2020]
  Nyckelord :kvalitativa intervjuer; socialkonstruktionistisk teori; barn i behov av stöd; idealbarn; maktdiskurs; normer; social bakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn och barns behov konstrueras i förskolan. Studien syftar till att synliggöra diskurser och konstruktioner kring barns behov både generellt men också utifrån social bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Dirigering och Identitet : En kvalitativ undersökning av hur kördirigenter tolkar dirigering utifrån identitetsbegreppet i ett fenomenologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Hillered; [2020]
  Nyckelord :dirigering; identitet; musik och identitet;

  Sammanfattning : Gester, tecken och rörelser tillhör dirigeringens gestik och inom ramen för dirigering finns utöver gestik även metodik, kommunikation och den musikaliska helheten. Dirigering är en komplex form av musicerande och den är intressant för forskning i sin praktik, teori och mentalitet, där till exempel kommunikation och interaktion mellan dirigent och kör är ett uppmärksammat område. LÄS MER