Sökning: "teori projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade orden teori projekt.

 1. 1. Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Adam Ivehag; Tom Doran; Joakim Quach; Ludvig Jakobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer(SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar.Detta görs på ett praktiskt vis genom kapitel som ett efter ett presenterar grundläggande begreppsamt underbygger dessa med numeriska exempel. LÄS MER

 2. 2. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anni Holmström; [2021]
  Nyckelord :matsvinn; organisering; matnav; food hubs; matsvinnsnav; food waste hubs; samhällsfunktion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem på flera nivåer i produktionskedjan och har därför blivit ett komplext problem som är svårt att lösa. Uppsatsens syfte är att studera hur organiseringen för att motverka matsvinn ser ut samt hur den påverkar livsmedelsystemet och kan fungera bidragande till samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Effects of Endogenous Risks in Contract Design : A Theoretical and Empirical Analysis of the Optimal Contract Design in the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julio Cesar De Barros Cruz; [2021]
  Nyckelord :Procurement contracts; Contract theory; Contract design; Principal agent; Asymmetric information; Optimal contract; Endogenous risk; Risk aversion; Incentive; Upphandlingskontrakt; Kontraktsteori; Kontraktsdesign; Principal agent; Asymmetrisk information; Optimalt kontrakt; Endogen risk; Riskaversion; Incitament;

  Sammanfattning : The architecture, engineering and construction industry faces challenges when dealing withprocurement contract design and risk-handling. The optimal contracting practices have beenworldwide studied in areas of contract theory which studies how the optimal incentivemechanism (“contracts”) can be designed to encourage the parties to behave more efficiently. LÄS MER

 4. 4. Vattenstänk för alla: exempel på en hållbar simhall i Svedala, Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Stephanie Harudd; [2021]
  Nyckelord :Svedala; hållbar simhall; intressanta simhallar; intervjuer; byggnads- och stadsnivå; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag arbetat med ett projekt i kommunen där jag bor, nämligen i Svedala. Här har det länge funnits en önskan om en attraktiv simhall från invånarnas sida, men ännu finns det ingen i kommunen. LÄS MER

 5. 5. Planeringens inverkan på produktutvecklingstiden : Utmaningar vid hög komplexitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Isabella Davéus; Edvin Ramberg; Sofia Charlotta Holm Öste; [2021]
  Nyckelord :Complexity; Formal methods; Interdependence of activities; MEMS; Planning; Planning methods; Product development; Product development process; Project planning; Timeplan; Beroende aktiviteter; Formella metoder; Komplexitet; MEMS; Målsättning; Planering; Produktutveckling; Produktutvecklingsprocess; Projektplanering; Tidplan;

  Sammanfattning : Företag som utvecklar produkter strävar mot att korta ner sin utvecklingstid för att kunna bibehålla konkurrenskraft samt snabbare realisera vinster. Parallellt har den tekniska utvecklingen resulterat iatt produkters komplexitet ökat. Det har medfört att osäkerheten i början av projekt och beroendet mellan utvecklingsaktiviteter ökat. LÄS MER