Sökning: "teorier förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden teorier förändringsarbete.

 1. 1. Change Management : A clarification of the gap between ChangeManagement practice and research

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Zewar Bahadin; [2020]
  Nyckelord :Change; Management; Organizational; Leadership; Business; Successful; Process; Activity; Approach; Aspects; Enabler; Factor; Framework; Guideline; Method; Model; Practice; Technique; Tool; Förändringsarbete; Förändringsledning; Förändring; Organisation; Ledarskap; Företag; Framgångsfaktor; Process; Aktivitet; Approach; Strategi; Aspekt; Möjliggörande; Faktor; Ramverk; Riktlinje; Metod; Modell; Teknik; Verktyg;

  Sammanfattning : Change Management (CM) plays a key role to manage an individual, a group, or an organization from a current state to a desired future state. The purpose of CM is to promote and support activities and actions to higher productivity levels and higher adoption rates simultaneously as stakeholder’s commitment, comfort, and confidence increase in e.g. LÄS MER

 2. 2. I kölvattnet av MeToo : En kvalitativ studie om förändringsarbete kring sexuella trakasserier inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sena Kiziltas; Jessica Lagbo Jernestrand; [2020]
  Nyckelord :MeToo; Change Management; Sexual Harassment; Social Work; MeToo; Förändringsarbete; Sexuella Trakasserier; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This study aims to research change management in routines to prevent and respond to sexual harassment in workplaces for social work after the MeToo movement in 2017. Another aim is to discuss how these changes were implemented and communicated to the employees of the studied workplaces and how the informants in this study have perceived these changes and their results. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla faktorer vid systeminförande : En fallstudie om förändringsfaktorer som påverkar användarmedverkan vid implementering av ett tidrapporteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Zivanovic; Mher Mirzoyan; [2019]
  Nyckelord :system; förändring; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Termen användarmedverkan har funnits och arbetats med sedan 1960 talet.Användarmedverkan innebär att utvecklare och användare arbetar tillsammans för att ta framen så bra programvara som möjligt, där syftet är att man vill förenkla användarnas dagligaarbete (Preece et al, 2002). LÄS MER

 4. 4. Information, delaktighet och tid : En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Bergström; [2019]
  Nyckelord :Terms; change; conversion; resistance; leader; manager; participation; Villkor; förändring; omställning; motstånd; ledare; chef; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. LÄS MER

 5. 5. GDPR – en fallstudie rörande förändringsprocess inom bank och finans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Philip Gertz; William Parasnis; [2019]
  Nyckelord :ADKAR; förändring; bank och finans; GDPR; förändringsprocess;

  Sammanfattning : Syfte: Studien undersöker hur ett företag på Bank- och Finansbranschen arbetade för att implementera GDPR. För att besvara frågeställning undersökte studien med hjälp av intervjuer och teorier hur förändringen genomfördes Metod: För att besvara frågeställningen har en fallstudie genomförts där fem semistrukturerade intervjuer samt två kompletterande telefonintervjuer gjordes. LÄS MER