Sökning: "teorier konkurrensstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden teorier konkurrensstrategier.

 1. 1. Is the Sharing Economy an Opportunity or a Threat? : A Case Study on the Swedish Hotel Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :SALIM CHAHINE; HENRIK DANIN; [2018]
  Nyckelord :Sharing economy; Accommodation sharing; Hotel industry; Transformation; Transformational Pressure; Delningsekonomi; Delning av bostäder; Hotellindustrin; Transformation; Transformationstryck;

  Sammanfattning : The act of sharing goods and services is not a new or revolutionary concept in any way. In the internet age, the phenomenon of what has been titled the “sharing economy” has emerged, and touched many different industries and researchers around the world. LÄS MER

 2. 2. Konsten att lyckas i tidningspappersindustrin : en fallstudie om konkurrensstrategier i den nordamerikanska tidningspappersbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Victor Holmquist; Anders Johansson; [2012]
  Nyckelord :tidningspapper; nedåtgående bransch; strategier; bärgarstrategi; snabb avveckling; ledarstrategi; nisch;

  Sammanfattning : Efterfrågan på tidningspapper har varit vikande på nordamerikanska marknaden sedan början på 2000-talet. Mellan åren 2000 till 2010 minskade årskonsumtionen med över 63 % från 13,5 miljoner ton till cirka 5 miljoner ton. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Connie Jakobsson; Henrik Björkqvist; [2012]
  Nyckelord :Branschdynamik; hemelektronikmarknad; konkurrenssituation; konkurrensstrategi; kundlojalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Vinna eller försvinna : En flerfallstudie av tre nischade företags konkurrensstrategier inom en fragmenterad bransch

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Benjam Arhe; Shafika Sharstan; [2009]
  Nyckelord :Marknadsföring; Nischföretag; Fragmenterad bransch;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har egenföretagandet växt markant. Mindre nischade företag konkurrerar på samma marknad som flera större. Dessa har ofta en högre grad av differentierade produkter och vänder sig till en specifik målgrupp. LÄS MER

 5. 5. Vem konkurrerar om din elfaktura? : En studie om konkurrensstrategier mellan elhandelsföretagen.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Joakim Goding; Niklas Nilsson; [2009]
  Nyckelord :elbranschen; elmarknaden; konkurrens på elmarknaden; konkurrensvillkor; avreglering; konkurrensstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrunden börjar med att ta upp den svenska elmarknadens historia där Vattenfall har varit den dominerande aktören. Elmarknaden är sedan 1996 avreglerad, vilket innebar att elhandelssidan och produktionssidan är utsatt för konkurrens. Elmarknaden präglas av tre stora elhandelsföretag som har ungefär hälften av marknaden. LÄS MER