Sökning: "teorier kring rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden teorier kring rekrytering.

 1. 1. Värdeladdade områden i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Robin Hembo; Emil Eskilsson; [2021]
  Nyckelord :bedömning; Förintelsen; ifrågasättande; kritiskt tänkande; motivering; planering; undervisning; värdegrund; värdeladdade områden;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur historielärare planerar, genomför och bedömer sitt arbete med värdeladdade områden för att uppmuntra eleverna till ifrågasättande utan att elevernas uttalanden strider mot värdegrunden. Vi använder tre stycken frågeställningar: "Hur planerar, genomför och bedömer historielärare arbetet med värdeladdade områden?", "Tillåts elever förhålla sig ifrågasättande till Förintelsen?" och "Hur motiverar lärarna sina metodiska och didaktiska val gällande arbetet med värdeladdade områden?". LÄS MER

 2. 2. En explorativ undersökning av individuella och organisatoriska faktorer för det konstruktiva och destruktiva ledarskapet ur chefens perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabrina Stusinski; Sidra Qazi; [2020]
  Nyckelord :leadership; manager; leadership strategies; leadership style; destructive leadership; individual factors; organizational factors; coaching leadership; situational leadership; transformative leadership; ledarskap; chef; ledarskapsstrategier; ledarskapsstil; destruktivt ledarskap;

  Sammanfattning : Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, such as transformative, coaching, and situational leadership, which constitute the theoretical frameworks for the present study. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar rekryteringspersonal med attutforma platsannonser för ledarpositioner? : En kvalitativ studie i processerna och språkbruket kringplatsannonser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Jönsson; Maria Somi; [2020]
  Nyckelord :annonsutformning; kandidatmatchning; ledarannonser; rekryteringsteori;

  Sammanfattning : Denna studie behandlade frågan hur rekryteringspersonal arbetar med utformningen avplatsannonser för ledarpositioner. Ofta kan det vara svårt att få in rätt sökande till just ledarpositioner,vilket är varför en väl utformad platsannons är viktigt vid denna typ av rekrytering. LÄS MER

 4. 4. REPRESENTATION AV ETNISKA MINORITETER OCH KORRUPTION En kvantitativ studie om representationens påverkan på korruption i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dennis Akgün Dehiller; [2019-06-25]
  Nyckelord :etniska minoriteter; korruption; svenska kommuner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan representation av etniska minoriteter och korruption i svenska kommuner genom en regressionsanalys. Då detta samband är relativt outforskat baseras denna hypotes på de teorier som återfinns dels i litteraturen kring kvinnlig representation och korruption, men också dels på litteraturen kring korruption i etnisk fraktionaliserade stater. LÄS MER

 5. 5. Employer Branding : En organisations arbete med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och dess medarbetares stora betydelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Matilda Carlén; Emma Röös; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Employer value proposition; rekrytering; motivation; personalmotstånd;

  Sammanfattning : Employer branding är idag av stor vikt för organisationer i samband med arbetet att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som ska öka möjligheten att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Det handlar om att organisationer idag vill positionera sig som första valet för potentiella medarbetare och skapa associationer till sitt varumärke för att på så sätt öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. LÄS MER