Sökning: "teorier om könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden teorier om könsroller.

 1. 1. "Det är roligare att jobba med människor än att hålla på och bygga saker" : En undersökning om killars upplevelser av Vård- och omsorgsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Cornelia Claesson; Julia Bergström; [2021]
  Nyckelord :gymnasieval; maskulinitetsnormer; normbrytande val; påverkansfaktorer; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans program är könssegregerade vilket kan resultera i att individer begränsas i sina val på grund av könsroller. För killar ses gymnasievalet som mer begränsat om de tenderar att upprätthålla samhällets maskulinitetsnormer. Syftet med undersökningen är att synliggöra killars upplevelser av att göra ett normbrytande val. LÄS MER

 2. 2. "Henne behöver vi inte betala så mycket" : En kvalitativ studie om kvinnliga ekonomers upplevelser av möjligheten att löneförhandla.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Vicky Hertzberg; Amanda Ström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDatum: 2 juni 2021Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens HögskolaFörfattare: Vicky Hertzberg (99/04/04), Amanda Ström (97/12/13)Titel: “Henne behöver vi inte betala så mycket” En kvalitativ studie om kvinnliga ekonomers upplevelser av möjligheten att löneförhandla.Handledare: Johan GrinbergsNyckelord: Könsbaserade löneskillnader, löneförhandling, diskriminering, stereotyper i löneförhandling, könsroller och kvinnliga ekonomerslöner. LÄS MER

 3. 3. Some Day My Prince Will Come : människors tolkning av filmen Snövit (1937) i ett nutida sammanhang

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hedda Törntorp; Linnea Irhagen; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsroller; preferred reading; male gaze; dominant; negotiated; oppositional; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker med hjälp av receptionsstudier huruvida människors tolkning av filmen Snövit (1937) har förändrats i ett nutida sammanhang. Den teoretiska grunden utgörs av Stuart Halls receptionsstudier och teorier kring tre olika typer av tolkningar; dominant, förhandlande och oppositionell tolkning. LÄS MER

 4. 4. "Det är helt sjukt att man ska behöva raka av sig håret": En kvalitativ analys av heteronormativitet i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Karin Palm; Rebecka Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Icke-stereotypisk reklam; Försvarsmakten; queerteori; heteronormativitet; multimodal socialsemiotisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom en socialsemiotisk multimodal analys tillsammans med en queerteoretisk ansats syftar denna uppsats till att ge nya insikter till fältet för strategisk kommunikation, marknadsföring och icke-stereotypisk reklam. Reklam har länge använt sig av stereotypa framställningar vilket är problematiskt eftersom det bygger på generaliserande antaganden av personer och grupper. LÄS MER

 5. 5. Dubbel börda eller delad börda? : En kvantitativ studie om föräldraskapets och förvärvsarbetets effekter på psykisk ohälsa bland män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Mikaelsson; Sofie Bartak Annerskog; [2020]
  Nyckelord :Dubbla bördan; rollansträngning; rollackumulering; psykisk ohälsa; föräldraskap; förvärvsarbete; könsroller; jämställdhet;

  Sammanfattning : Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder drabbas fortfarande kvinnor av psykisk ohälsa i större utsträckning än män. På arbetsmarknaden visar sig detta genom kvinnors högre grad av sjukfrånvaro. Det kan finnas olika förklaringar till dessa könsskillnader. LÄS MER