Sökning: "teoriprövande"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet teoriprövande.

 1. 1. MED KULTUREN SOM BAKGRUND En teoriprövande studie om kultur kan förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Milanovski; [2021-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning från BRÅ visar att personer med utländsk bakgrund har ett lägre förtroende för polisen än svensk-svenskar. I den här uppsatsen har det kulturella perspektivet prövats för att förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten. LÄS MER

 2. 2. De svenska samernas möjlighet till självbestämmande : En teoriprövande undersökning av rättsläget i Sverige och Norge utifrån Young och Fraser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Katarina Berglund; [2021]
  Nyckelord :right to self-determination; Saami; indigenous peoples; indigenous law; national law; Sweden; Norway; Fraser; Young;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kartellisering inom svenska riksdagspartier? : En teoriprövande analys av Katz & Mairs kartellpartiteori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bergström; [2021]
  Nyckelord :Svenska; Kartellpartiteorin; Kartellisering; Moderaterna; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Sverigedemokraterna; Politisering; Avpolitisering; Kartellpartier; Ideologi; Utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. EU:s intentioner till en utvidgning av unionen: En teoriprövande fallstudie av EU:s utvidgningsstrategi på västra Balkan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Alström; Carl Fredrik Afzelius; [2021]
  Nyckelord :Normative Power Europe; neorealism; EU; västra Balkan; utvidgning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, the idea of the EU and membership of the union is meeting growing resistance across Europe. This despite the fact that the multi billion EU apparatus is gaining influence in new geographical areas, is becoming a more integrated institution and, most recently, having a strong influence on the member states’ Covid-19 vaccine policy. LÄS MER

 5. 5. Den mytomspunna effekten av IPO : En analys av IPO och dess påverkan på svenska bolags finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tara Romsäter; Åsa Matti; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Financial Performance; Economic Growth; Pecking Order Theory; Agency Cost Theory; Window-Dressing Theory;

  Sammanfattning : Purpose: This study is made to analyze and examine effects of an IPO before and after a stock is introduced on the market, and if the age of the company makes a difference on the day it becomes listed. And if it could be associated with an improved financial performance through several assumptions. LÄS MER