Sökning: "teoriprövande"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet teoriprövande.

 1. 1. Den offentliga debattens omfång - En teoriprövande kvantitativ innehållsanalys av lokalpressens bevakning av äldreomsorgen i två svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Christian Mossberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :Indexteorin; indexing theory; indexing hypothesis; äldreomsorg; lokaljournalistik; journalistisk autonomi.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka huruvida indexteorin är en relevant teori för att mäta graden av journalistisk autonomi.Teori: Indexing Theory (Indexing hypothesis).Metod: Kvantitativ innehållsanalys.Material: 220 tidningsartiklar från fem svenska lokaltidningar i två kommuner. LÄS MER

 2. 2. Wayne p. Hughes och Geoffrey till : en teoriprövande fallstudie på Yom Kippur-kriget 1973

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Garström; [2019]
  Nyckelord :sjökrigföring; strategi; taktik; Wayne P Huges; geoffrey Till;

  Sammanfattning : In the current research, the factors of success and foundational principles of war are vaguely described; this is in spite of their prominent occurrence in military doctrines. There seems to be a lack of empirical evidence underpinning the theories of Wayne P. LÄS MER

 3. 3. På rätt plats vid fel tidpunkt? En teoriprövande fallstudie av misslyckandet av Kofi Annans fredsplan i Syrien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Mackie; Gabriel Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Ripeness Theory; Zartman; Kofi Annan; Syria; mediation; peace plan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kofi Annans six-point peace plan in 2012 was thought to resolve the ongoing conflict in Syria, which at thas time was on the verge of civil war. Initially the outcome of the peace plan was thought to be positive, only to result in an escalation of military violence leaving Kofi Annan and his peace plan departing Syria without a successful outcome. LÄS MER

 4. 4. Intresseorganisationer och deras politiska strategier – en teoriprövande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Koril; [2019]
  Nyckelord :intressegrupper; LO; insiderstrategier; outsiderstrategier; politisk påverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study will aim to test two different theories on the subject of interest groups and their political work, against a case of a large Swedish interest group. The aim is to see if these two theories are applicable on this case, and if so, they can help to better understand the subject of interest groups and political influence. LÄS MER

 5. 5. Finns det en kamp mellan civilisationer? En teoriprövande studie av Samuel P. Huntingtons teori The clash of civilizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Roger Kwiatkowski; Jad Hajj; [2019]
  Nyckelord :Clash of civilization; teori; konflikter; demokrati; kultur; civilisationer; UDCP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att finna empiriskt stöd till The clash of civilization ifall det finns ett samband med teorin och konflikter i världen. Studien har begränsat sig till att undersöka statsbaserade konflikter genom att använda Uppsala Conflict Data Program. LÄS MER