Sökning: "teoriram"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet teoriram.

 1. 1. Skuggan av sociala medier. Forskningsöversikt om sambandet mellan unga kvinnors psykiska ohälsa och användandet av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helin Erman; Frida Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Självkänsla; sociala medier; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning; psykisk ohälsa; unga kvinnor.;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Titel: Skuggan av sociala medier. - Forskningsöversikt om sambandet mellan unga kvinnors psykiska ohälsa och användandet av sociala medier. Institution: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Kurs: SP163A, Socialpsykiatri: Examensarbete, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Stigen i staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Engström; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Reflekterat; Oreflekterat; Stråk; Stig; Artefakter; Rörelsemönster; Gaturum; Urbanisering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur oreflekterade och reflekterade rörelsemönster i gaturummet formas av den byggda miljön. Vi undersöker vad vi kallar Stigen i staden genom en fallstudie av Friisgatan i Malmö som under sommarmånaderna byggs om till ”sommargata”. LÄS MER

 3. 3. Framtidens revision : Digitaliseringen och automatiseringens påverkan på revisionsprocessen och revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Eriksson; Edgar Wikström; [2018]
  Nyckelord :Audit; digitization; automation; continuous auditing; future auditor; Revision; digitalisering; automatisering; löpande revision; revisorns roll;

  Sammanfattning : Digitization and automation has a great impact on society. A trade which has been up for discussion is the accounting- and audit businesses. Audit is an important function in society which focuses on examining and putting a quality-stamp on financial information to create security and trust in business performance. LÄS MER

 4. 4. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Vilka är redo att kämpa för naturens bevarande på Kungsleden? : En kvalitativ studie om ekoturism och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Frida Oscarson; Erika Rydberg; [2018]
  Nyckelord :ekoturism; hållbar utveckling; bevarande; Kungsleden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika aktörer ställer sig gentemot ekoturism och hållbar utveckling vid utövande av friluftsliv på Kungsleden. Studiens teoretiska teoriram bygger på teorier kring ekoturism, hållbar utveckling samt förvaltning och planering av naturen och rekreationsmöjligheter. LÄS MER