Sökning: "teoristyrd tematisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden teoristyrd tematisk analys.

 1. 1. "Det har varit en tråkigare säsong" : Elitidrottares upplevelser av förändring i motivation under våren och sommaren 2020 med Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Linda Bergström; [2020]
  Nyckelord :Motivation; elite sports; Self-determination theory; COVID-19 pandemic; Motivation; elitidrott; Self-determination theory; Covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : Inom elitidrott beskrivs motivation som något essentiellt för att idrottare ska orka träna och göra det som krävs för att försöka bli bäst i världen. Motivation kan undersökas med hjälp av Self-determination theory där tre grundbehov: autonomi, tillhörighet och kompetens, måste vara uppfyllda för att en inre självbestämmande motivation ska kunna uppnås. LÄS MER

 2. 2. Betydelsefulla faktorer för att lämna en kriminell livsstil

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Rosén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att upphöra med brott är oftast en komplicerad process där många lätt återfaller i brott. Syftet med studien var att med teoretisk utgångspunkt i self-efficacy och age-graded theory of informal social control undersöka vad före detta kriminella individer upplever har varit betydelsefulla faktorer för att lämna kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. Hur framhåller företag traditioner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Jasim al Koufaishi; Jenny Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; tradition; ritual; konsumtion; kulturell mening; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur framhåller företag traditioner? En kvalitativ studie av hur företag använder och skapar traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte. Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund Handledare: Oskar Christensson Fem nyckelord: Marknadsföring, tradition, ritual, konsumtion, kulturell mening Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden. LÄS MER

 4. 4. ”Vänta nu, har jag verkligen hunnit se alla barn idag?” : En kvalitativ studie om kvalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Natacha Rubenson; Sanna Persson Stafrén; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pedagogik; kvalitet; stora barngrupper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva förskollärares uppfattningar om kvalitet i förskolan. I studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare från två olikalän där vi sedan använt oss av en teoristyrd tematisk analys för att få fram resultatet. LÄS MER

 5. 5. Spelproblem : Yrkesverksamma behandlares syn på spel om pengar som socialt problem i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sebastian Frid; Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Spelproblem; samsjuklighet; marknadsföring; förebyggande insatser; behandling;

  Sammanfattning : I Sverige betraktas spel om pengar som ett folkhälsoproblem utifrån att det påverkar individens hälsa, ekonomi och sociala samspel negativt. Spelproblem har blivit mer uppmärksammad under de senaste åren, men mängden forskning inom området är bristande. LÄS MER