Sökning: "teoritillämpning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet teoritillämpning.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG OM SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TEORI I PRAKTIK INOM HEMSJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Youssef; Hüsna Yurdagül Ibrahim; [2021-05-07]
  Nyckelord :Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter arbetar på olika verksamheter och tillämpar olika arbetsterapeutiska teori och praxismodeller, detta resulterar i att arbetsterapeuters arbetssätt skiljer sig beroende på vart de arbetar. Arbetsterapeutens uppdrag i hemsjukvården är att aktivt delta i en individs planering och utföra rehabiliteringsinsatser i hemmet, särskilt boende och på korttidsenheter. LÄS MER

 2. 2. Den parlamentariska splittringen inom Tories kring EU-medlemskapet : En teoritillämpning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pelda Qaso; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Amis leende : Minne och remediering i Henry Parlands roman Sönder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Viktor Andersson; [2015]
  Nyckelord :Minne; remediering; fotografi; film.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker remediering och minne i Henry Parlands roman Sönder(om framkallning av Veloxpapper). Vad gäller remedieringen är det romanens efterhärmande av bildmediet och filmmediet som analyseras. LÄS MER

 4. 4. Sveriges elområdesindelning : Hur påverkas företagen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Thulin; [2013]
  Nyckelord :elområdesindelning; elpris; elkostnad; grundad teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elområdesindelningen har påverkat företagen inom de olika elområdena. Elområdesindelningen trädde i kraft år 2011 då Sverige delades in i fyra olika elområden. LÄS MER

 5. 5. “…..ändå är det så mycket man ser!” : utvecklingsteoretiska perspektiv i BOF, Barnorienterad familjeterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Anders Wesslund; [2008]
  Nyckelord :Psykoterapi; Barnorienterad familjeterapi; BOF; utvecklingsteorier; BOF-terapeuter; samspelsbedömning; teoritillämpning;

  Sammanfattning : Denna uppsats omfattar en begränsad litteraturstudie av utvecklingsteorier som kan identifieras ligga till grund för BOF, Barnorienterad familjeterapi samt empiri från intervjuer med BOF-terapeuter. De har observerat samlekstillfällen med en familj och har i sin tur intervjuats om hur de bedömer samspel och tillämparteorier i BOF-terapi. LÄS MER