Sökning: "terapeutisk allians"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden terapeutisk allians.

 1. 1. Motivation, mening och förändring i depressionsbehandling – en kvalitativ studie om patientupplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Andersson; [2023]
  Nyckelord :major depression; thematic analysis; therapeutic processes; egentlig depression; tematisk analys; terapiprocesser; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine patients’ experiences of psychological treatment for depression, with an emphasis on motivation, meaning, and change. The study used qualitative methods, specifically thematic analysis with a critical realist epistemological foundation. LÄS MER

 2. 2. Familjers och terapeuters perspektiv på Multisystemisk terapi (MST)- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Therese Isacson; Maja Fyrberg; [2022]
  Nyckelord :multisystemisk terapi; MST; erfarenheter; familj; terapeut; kvalitativ forskning; normbrytande beteende antisocialt beteende;

  Sammanfattning : I den här litteraturöversikten undersökte författarna hur forskningen ser ut kring familjers och terapeuters upplevelse av den evidensbaserade insatsen multisystemisk terapi (MST). MST är en av de strukturerade öppenvårdsinsatser som Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten ger som insats för barn och ungdomar med normbrytande beteende. LÄS MER

 3. 3. Patienter med substansbrukssyndrom - upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hanna Lundqvist; Sarah de Jallad; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Healthcare professionals; Meeting; Patients; Substance use disorder; Hälso-och sjukvårdspersonal; Möte; Patienter; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom drabbar människor över hela världen. Tidigare forskning har visat att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde att de hade en negativ inställning till patienter med substansbrukssyndrom. Hälso-och sjukvårdspersonal har också rapporterats ha fördomar mot denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. "It takes two to tango" : Allians i dans och psykoterapi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Crevatin Christine; [2022]
  Nyckelord :therapeutic alliance; couple dancing; intersubjectivity; attachment; non-verbal; terapeutisk allians; pardans; intersubjektivitet; anknytning; ickeverbalt;

  Sammanfattning : The therapeutic alliance including the therapist's intersubjectivity has proven important in psychotherapy. In dance and movement therapy and couple dancing non-verbal interaction is central, though not high-lighted in verbal psychotherapy. LÄS MER

 5. 5. KBT online - kontra - KBT fysisk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florentina Arsenie; Emil Trygged; [2022]
  Nyckelord :CBT; CBT online; therapy; therapeutic alliance; mental illness; competence; KBT; KBT online; terapi; terapeutisk allians; psykisk ohälsa; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay was based on digital care and focuses on online care in psychological treatments. This work was limited to cognitive behavioral therapy (CBT) and focused mainly on the therapists competence, perceived difficulties, and feelings during ongoing conversation, but also investigated preferences for common ailments in therapy. LÄS MER