Sökning: "terapihund"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet terapihund.

 1. 1. Upplevelse av terapihund i rehabiliteringssamtal, för återgång i arbete : En kvalitativ studie om terapihundens roll och betydelse i rehabiliteringssamtal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Linda Lind; Nathalie Barnell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdhundars betydelse för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jackie Fredriksson; Tanja Larsson; [2021]
  Nyckelord :Demenssjukdom; vårdhund; terapihund; animal assisted intervention; animal assisted therapy; animal assisted activity; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka betydelsen av vårdhundar för personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats som innefattar tio vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. Materialet har analyserats genom en integrerad analys. LÄS MER

 3. 3. Terapihunden som omvårdnadsåtgärd vid ångest : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Nyberg; Julia Banda; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Animal-assisted activities; Dogs; Therapy animals; Djurassisterade aktiviteter; Hundar; Terapidjur; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund   Psykisk ohälsa kan drabba alla människor i alla åldrar, varaktigheten och svårighetsgraden är varierande för varje enskild individ. År 2020 uppgav 41 procent av befolkningen i Sverige att de någon gång upplevt känslan av oro, ångest eller ängslan. LÄS MER

 4. 4. Komplementär medicin i omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Karlsson; Andrea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; Komplementär medicin; Omvårdnad; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund  Psykisk ohälsa i form av depression och ångest är ett ökande problem. Det orsakar lidande hos den enskilde individen, men också stora samhällskostnader. I Sverige behandlas depression och ångest i huvudsak med antidepressiva läkemedel samt psykoterapi. LÄS MER

 5. 5. Mind the Dog! Det tredje subjektet i den terapeutiska triaden : - Terapeuters erfarenhet av hundassisterad terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anneli Östlund; [2020]
  Nyckelord :therapists experience; dog-assisted therapy; thematic analysis; triadic; the therapy dog as a subjecy; terapeuters erfarenhet; hundassisterad terapi; tematisk analys; triadisk; terapihunden som subjekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka terapeuters erfarenheter av att arbeta med hundassisterad terapi med kvalitativ metod. Studien bygger på intervjuer med sex yrkesutövare som inkluderade terapihund i sitt klientarbete. Datainsamlingen bearbetades med en tematisk analys vilken gav fyra huvudteman. LÄS MER