Sökning: "terapiprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet terapiprocessen.

 1. 1. Psykodynamiska psykoterapeuters resonemang kring den psykodynamiska ramen och den yttre påverkan under Covid-19 pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jesper Lindahl; [2023]
  Nyckelord :The psychodynamic framework; Aspects of the framework; Breach of the framework; Psychotherapy during Covid-19; Psychotherapists reasoning around the framework; Psykodynamiska ramen; Ramaspekter; Rambrott; Psykoterapi under Covid-19; Psykoterapeuters resonemang kring ramen;

  Sammanfattning : Inledning: Ramen är grundförutsättningen för terapiprocessen. Det saknas i dagsläget kunskap om hur psykoterapeuter resonerar kring de svårigheter som kan uppstå för psykoterapeuter när den psykodynamiska ramen påverkas och förändras under de särskilda omständigheter som Covid-19 pandemin inneburit. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning och beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner för barn och unga vid förvärvad hjärnskada.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Natalie Ahlén Rashid; Daniel Burda; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; pediatrik; barndom; FHS; stroke; rehabilitering; aktivitetsfokus; effekt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada (FHS) ser olika ut, men innebär ofta en komplex sammansättning av symtom som kräver omfattande, individanpassad, rehabilitering. En brist på interventionsforskning och evidensbaserad kunskap kan ses inom arbetsterapi för barn och unga med FHS. LÄS MER

 4. 4. Vilka frågor ställer klienter till sina behandlare i internetbehandling för depression? : Vad frågas det om, hur mycket frågas det och varför?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lena Jarlunger; [2021]
  Nyckelord :Depression; internet-KBT; klientfrågor; online-kommunikation; ångest.;

  Sammanfattning : Internetförmedlad Kognitiv beteendeterapi (iKBT) är ett vanligt sätt att bedriva behandling. Kliniska resultat visar att iKBT med terapeutstöd är ett effektivt sätt att arbeta med psykiska besvär och likvärdigt med ansikte mot ansikte-terapi. Fördelar med terapeutstöd är att det kan sättas en diagnos och terapin kan skräddarsys. LÄS MER

 5. 5. ”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ekelund; Josefin Malminen Frövenholt; [2021]
  Nyckelord :KBT-psykoterapeuters upplevelser; verksamma faktorer i KBT; klinisk praktik; kvalitativ metod; tematisk analys; CBT psychotherapists ́ experiences; active factors in CBT; clinical practice; qualitative method; thematic analysis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. LÄS MER