Sökning: "teresia"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet teresia.

 1. 1. AUTOMATISERADE FLYGPLAN: EN EMPIRISK STUDIE OM FLYGPASSAGERARES INSTÄLLNING

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Teresia Efstathiou; [2019]
  Nyckelord :human factor; human error; automated aircraft; aircraft; automatic flight system; no pilot; pilotless; aviation; Automatiserade flygplan; pilotfria flygplan; pilotfri; flygplan; flygteknik; mänsklig faktor;

  Sammanfattning : Automatiska flygningssystem och kontrollpresentationsenheter utvecklas hela tiden inom flygteknik. Avionik företag skapar datoriserade system som ska kunna automatisera ytterligare aspekter av de operationer som sker i cockpit. LÄS MER

 2. 2. Språket är nyckeln till integration. -En studie om utlandsfödda kvinnors integration in i det svenska samhället med fokus på språkets betydelse.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Teresia Ljung; Johanna Stripple; [2019]
  Nyckelord :Integration; language; women; Sweden; gender; ethnicity; identity;

  Sammanfattning : Parts of the Swedish population are migrants from other countries and cultures due to Sweden's liberal integration system. This study aims to depict the experience of the integration process with a focus on the role of the Swedish language. This is done through qualitative interviews with six women who all arrived to Sweden as adults. LÄS MER

 3. 3. Bland amöbor, kameleonter och zebror - En kvalitativ studie av konkretiseringar i lärandematriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Ericson; Teresia Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; konkretisering; kunskapskrav; lärandematris; skriftlig produktion; svenska; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare uppger att de konkretiserar målen och kunskapskraven som rör skriftlig produktion för elever i svenska 3. Undersökningen ger underlag för diskussion om lärandematrisers vara eller icke-vara i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. BETEENDEMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I VARDAGLIGA AKTIVITETER HOS UTSATTA FÖR STALKING

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Teresia Björn; Adina Skodo; [2018]
  Nyckelord :stalking; utsatthet; beteendeförändringar; vardagliga aktiviteter; Rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hurenskilda individer upplever att deras utsatthet för stalking har influeratbeteendemässiga förändringar i deras vardagliga aktiviteter. Ensemistrukturerad intervjuguide användes under djupintervjuer med tioindivider som blivit utsatta för stalking. LÄS MER

 5. 5. Humor i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Kim Bergström; Teresia Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Humor; marknadsföring; vampyreffekter; humortyper; humorns effekter;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen undersöker vilka effekter humor har i marknadsföring och hur man kan göra för att lyckas med humoristisk marknadsföring samt undvika negativa effekter som “vampyreffekten”​. Den tar även upp vilka utmaningar och möjligheter det medför att använda humor i dagens medielandskap. LÄS MER