Sökning: "terminal layout"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden terminal layout.

 1. 1. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av godsflöden i icke-tillverkande verksamheter : En fallstudie på DB Schenker

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Bent Kowalski; Jonas Jäderén; [2017]
  Nyckelord :Third party logistics; warehouse; layout; prioritization; logistic costs; lean; waste; internal transportation;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate how an efficient freight flow and a surface utilization of a warehouse layout can be achieved in non-manufacturing third party logistics companies. In addition to that the aim is to provide an analysis of how logistics costs are affected by existing wastes. LÄS MER

 3. 3. A methodology development for layout planning regarding gates in marine terminals : A case study in a Swedish port

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Berglund; Emelie Altzar; [2017]
  Nyckelord :port security; gate configuration; gate layout; marine terminal; layout procedure;

  Sammanfattning : Purpose: The research purpose is to, in a systematic way, build a method to develop suggestions regarding layout planning of gates in a marine terminal and additionally conduct a base for a simulation model. Approach: Firstly, a literature review has been conducted in the fields relevant to port security and gate configurations in marine terminals. LÄS MER

 4. 4. Optimized planning at a food terminal

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Löf; Mikael Löfgren; [2016]
  Nyckelord :Optimering; omlastning; materialhantering; terminal; cross-docking; lagerlayout; heuristik;

  Sammanfattning : Bring Frigo transporterar och distribuerar kylda och frysta livsmedel inom Sverige och övriga Norden genom ett temperaturkontrollerat nätverk av fordon, kyllager, fryslager och terminaler. En av Bring Frigo:s terminaler är belägen i Linköping dit livsmedel som ska distribueras till eller från Östergötland ankommer för att lastas om mellan fjärr- och distributionsbilar. LÄS MER

 5. 5. Analysis of building energy use and evaluation of long-term borehole storage temperature : Study of the new ferry terminal at Värtahamnen, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Robin Kauppinen; [2015]
  Nyckelord :sensitivity analysis; boreholes; ground heat exchange; IDA ICE; EED; building simulation;

  Sammanfattning : In 2013, Stockholms Hamnar began a development project for Värtahamnen, one of Stockholms most important harbors, and also decided to build a new ferry terminal that is better suited to meet the increasing capacity demand. The new terminal will feature a borehole storage that will be used to cover the building’s heating and cooling demands. LÄS MER