Sökning: "termisk rusning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden termisk rusning.

  1. 1. En studie av vilka brandtekniska krav som bör ställas på energilager innehållandes litiumjonbatterier

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

    Författare :Stefan Einer; Victor Engvall; [2020]
    Nyckelord :Litiumjon-batteri; termisk rusning; energilagringssystem; toxiska gaser; antändning; räddningstjänst; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : One of the most common batteries used for energy storage systems is the lithium-ion battery due to its high energy and power density as well as long service life. Despite this, research is falling behind in relation to how stationary energy storage systems should be regulated when it comes to fire protection requirements. LÄS MER