Sökning: "termoreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet termoreglering.

 1. 1. Exercise-induced cardiac remodeling : a potential cause of pathological changes in the equine heart?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Neil; [2019]
  Nyckelord :Cardiac remodeling; equine; horse; exercise; hypoxia; valvular regurgitation; cardiac murmur; atrial fibrillation;

  Sammanfattning : Cardiac remodeling is a response to exercise that has been reported in a number of different species. Intensified training will lead to an increasing demand on the cardiovascular capacity, because of the requirements of enhanced oxygen delivery, metabolism and thermoregulation. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Jannerman; [2019]
  Nyckelord :fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Sammanfattning : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Nyckelord :häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. LÄS MER

 4. 4. Cancerresistens hos den afrikanska nakenråttan (Heterocephalus glaber)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Öhlin; [2018]
  Nyckelord :nakenråtta; Heterocephalus glaber; fysiologi; cancer; tumör; neoplasi; cancerresistens;

  Sammanfattning : Nakenråttan (Heterocephalus glaber) är ett däggdjur som lever hela sitt liv under jord i eusociala kolonier i östra Afrika. Den är jordens mest långlivade gnagare med en maximal livslängd på över 30 år, vilket är häpnadsväckande i jämförelse med 4 år hos en mus i samma storlek. LÄS MER

 5. 5. Vätske- och elektrolytbalans hos den högpresterande hästen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Stephanie Widegren; [2018]
  Nyckelord :elektrolyter; häst; vätskebalans; träning; återhämtning;

  Sammanfattning : Vid träning och tävling förlorar hästen stora mängder vatten och elektrolyter genom svett vilket kan rubba kroppens homeostas. Konsekvenserna kan bli en försämrad fysisk prestation till följd av bristande termoreglering, utmattning och nedsatt muskelfunktion. LÄS MER