Sökning: "terrängtransport"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet terrängtransport.

 1. 1. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Daniel Frisch; [2018]
  Nyckelord :grotskotning; ekonomi; produktivitet; klämbanksrede; vinst; kostnad; tidsåtgång; Ponsse;

  Sammanfattning : Skotning av grot (avverkningsrester; grenar och toppar) är vedertaget inom skogs-bruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning av systemen. Dessutom har grotskotningen sedan 2012 minskat i Sverige tack vare alternativa bränslekällor som används i värmeverk. LÄS MER

 2. 2. Hästkrafter i skogen : vad tycker skogsägare i västra Värmland?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sabina Axelsson; [2017]
  Nyckelord :terrängtransport; småskaligt; skogsbruk;

  Sammanfattning : The horse has historically had a key role in the forest industry, mainly for wood extraction. In modern forestry, the horse plays only a minor role in the forest industry supply chain. However, the interest for using horses in forestry has grown in recent years. LÄS MER

 3. 3. Precision vid operatörskalibrerat väglagersystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Anders Strandh; [2015]
  Nyckelord :avlägg; precision; SDC; skotarrapportering; terrängtransport; timmerbil; transportledning; virkestransport; välta;

  Sammanfattning : Transportkostnaderna ökar mer än övriga kostnader i skogsbruket och det är angeläget att sänka dem. För att kunna optimera transporterna krävs god kännedom om virkesvolymerna på respektive avlägg. LÄS MER

 4. 4. Konindexbaserad prognostisering av spårdjup på sedimentmarker för Komatsus skotare

  Master-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jonas Eriksson; [2015]
  Nyckelord :simulering; skotning; överfarter; utrustningsalternativ;

  Sammanfattning : I Sverige sker idag avverkning och terrängtransport av virke till största del mekaniserat. Vid terrängtransport av virke med en skotare skapas ofta en spårbildning i marken. Spårbildningen kan leda till körskador. Körskador är en fråga som många intressenter vill undvika, bl. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av skattat och kört skotningsavstånd

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Karl Tiger; [2012]
  Nyckelord :Skotare; trippmätare; körsträcka; terrängtransportavstånd; terrängtransportkorrektion; SCA Skog AB; Forwarder ; odometer; terrain transport distance; terrain transport correction; SCA Skog AB;

  Sammanfattning : Skotningskostnaden utgör ca 10 % av skogsindustrins totala råvarukostnad. Medelskotningsavståndet har stark inverkan på skotningskostnaden. Detta medför att skotningsavståndet är viktigt att skatta rätt, för bra planering och korrekta kostnadskalkyler. LÄS MER