Sökning: "terrorattacker"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet terrorattacker.

 1. 1. Att resa eller inte resa? : En kvantitativ studie om ungdomars resebeslut kopplat till riskuppfattning om terrorattacker och informationssökning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Anne Brink; Lovisa Ögren; [2021]
  Nyckelord :Terrorism; turism; riskuppfattning; informationssökning; resebeslut;

  Sammanfattning : Turistindustrin är känslig för externa risker och faror vilket medför att säkerhet blir en viktigfaktor. Turister förväntar sig skydd och säkerhet av destinationer och turistindustrin, men måstestå ansvarig för sina egna beslut då de oftast struntar i sannolikheten att något kan hända. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ analys utifrån unga vuxnas upplevelser av extremism representerat i media : "Det är hemskt men man har blivit avtrubbad från terrorattacker, det är helt sjukt”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jeanette Karlsson; Alexander Nyroos; John Örnbielke; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; extremism; media literacy; mental health; young adults; Empowerment; extremism; media literacy; psykisk hälsa; unga vuxna;

  Sammanfattning : Extremism är ett aktuellt ämne och rapporteras kring regelbundet i media. En grupp som växer upp i denna miljö kring media och extremism är unga vuxna. Syftet med studien var att undersöka hur medias rapportering om extremism påverkar den upplevda psykiska hälsan hos unga vuxna. LÄS MER

 3. 3. Välkommen på villkor : En studie av svenska partiers inställning till liberal multikulturalism och civila integrationskrav

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Nyman; [2017]
  Nyckelord :integration; inkludering; civil integration; multikulturalism; assimilation; idealtypsanalys; medborgarskap;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida idén om multikulturalism som under flera decennier haft ett starkt fäste i svensk politik har fått göra plats för en kravbaserad integrationsmodell. Föreställningen om vissa kulturella gruppers isolering från det demokratiska samhället samt händelser som t ex terrorattacker kopplade till religiös extremism har fört frågan om staters nationella säkerhet högre upp på den politiska agendan. LÄS MER

 4. 4. Anti-terrorlagstiftning och mänskliga rättigheter : En studie av Frankrikes och Storbritanniens anti-terrorlagstiftning och hur den riskerar att kränka Europakonventionen för skydd av mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; [2017]
  Nyckelord :Terrorism; human rights; discrimination; ECHR; anti-terrorism legislation; France; Great Britain.; Terrorism; mänskliga rättigheter; diskriminering; EKMR; anti-terrorlagstiftning; Frankrike; Storbritannien.;

  Sammanfattning : 2000-talet markerade födelsen av en ny sorts terrorism. Sedan dess har Europa fått utstå frekventa terrorattacker vilket resulterat i att länder antagit strängare lagar och kontrollåtgärder för att bekämpa terrorismen. LÄS MER

 5. 5. Det föränderliga samhället : En intervjustudie om ett föränderligt samhälles betydelse för undervisning i samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Nordin; Sanne Sundström; [2015]
  Nyckelord :samhällskunskap; fostransuppdrag; ämnesdidaktik; demokrati; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse samhällsklimatet har för några utvaldalärare i deras arbete med planering och genomförande av undervisning i samhällskunskap.Samhällskunskapsämnet syftar till att fostra demokratiska medborgare och på så sätt främjademokratiska värden. LÄS MER