Sökning: "terrordåd"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet terrordåd.

 1. 1. Trygghet i offentliga rum : En genusfallstudie om trygghetsupplevelsen i Marieberg och dess sociala hinder för män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nelly Lailo; [2020]
  Nyckelord :Safety; fear; gender; public space; social sustainability; Trygghet; rädsla; genus; offentliga rum; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Trygghetsupplevelsen i offentliga rum har blivit en alltmer central fråga inom mediedebatten om staden på grund av nyhetsupplysningarna av terrordåd, organiserad brottslighet och mord. Otäcka incidenter förhöjer människors rädsla och gör att offentliga rum kopplas samman med otrygghetskänslor. LÄS MER

 2. 2. "14.53 Sverige under attack" : En studie om morgon- och kvällspressens förstasidesbilder vid terrorattentatet i Stockholm 2017. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Bäck; Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; terrordåd; Drottninggatan; Stockholm; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to analyse and examine which images the morning newspaper Dagens Nyheter and the tabloid paper Aftonbladet choosed to use on their front pages when reporting about the terrorist attack in Stockholm 2017. We also wanted to examine if there were any differences or similarities between morning newspapers and tabloids images on their front pages. LÄS MER

 3. 3. Terrordådet på Drottninggatan som lämnade spår i svensk säkerhetspolitik : En kvalitativ innehållsanalys om debatten gällande en ny terrorlag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Magnusson; [2020]
  Nyckelord :terrorism; terrorhot; terrordåd; terrorlagstiftning; terrorlag; realism; liberalism; mål; säkerhet; rättigheter; grundläggande fri- och rättigheter; Moderaterna; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Society must defend openness and respect for human rights as well as the fundamental values of democracy, which is threatened by terrorism. The purpose of the thesis is to elucidate and analyze whether there has been a change in Sweden's internal security policy with regard to combating terrorism, the terror legislation more specifically. LÄS MER

 4. 4. Terrordåden och migrationskrisens påverkan på höger/konservativa individers attityder mot invandrare i Frankrike : En jämförelse med logistisk regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kamand Mohammed Ezzadin; [2019]
  Nyckelord :Frankrike; terrordåd; migrationskris; vänster-högerskalan; logistisk regressionsanalys; signifikanstest;

  Sammanfattning : This paper studied if the year 2015 in France, which was characterized by a strongly politicized immigration debate as a result of the terrorist attacks and migration crises, had any consequences on attitudes towards immigrants. With this in mind this paper examined whether people on the right/conservatives, who traditionally have been less tolerant towards immigrants, have had an increase in negative attitudes towards immigrants. LÄS MER

 5. 5. Mediernas framställning av terrorism; En kritisk diskursanalys av hur svensk kvällspress framställer terrorister och terrordåd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jamal Malik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER