Sökning: "terrorism och media"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden terrorism och media.

 1. 1. Frihetskamp eller terrorism? En kvalitativ textanalys av irländska och engelska tidningars gestaltningar av det anglo-iriska kriget 1919–1921

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Maja Tindemyr Hagelin; [2024]
  Nyckelord :Anglo-Irish War; The Times; The Irish Times; framing theory; political affiliation; national identity;

  Sammanfattning : This study examines how The Times and The Irish Times framed the Anglo-Irish War from September to December 1920. The research question explores how the British and Irish press framed the Anglo-Irish War based on political and national affiliations. LÄS MER

 2. 2. Riskkommunikation i media : En kvalitativ innehållsanalys av svensk dagspress efter höjd terrorhotnivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Agnes Ilvell; Sara Alfredsson; [2024]
  Nyckelord :Riskkommunikation i media; känslor; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka riskkommunikation rörande förhöjd terrorhotnivå i Sverige. Studien kommer främst fokusera på hur artiklarna kommunicerar risken bakom hotet och hur de beskrivs. Artiklarna är från Sveriges två största tidningar Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 3. 3. I en tid av terror : En kvantitativ pilotstudie om studenters oro för ett eventuellt terrordåd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hannah Ljungdahl; Melisa Zilic; [2023]
  Nyckelord :Terrorism; acts of terrorism; trust; fear; worry; media exposure and gender; Terrorism; terrordåd; tillit; oro; mediekonsumtion och kön;

  Sammanfattning : In a time filled with concerns and threats of terrorism, Sweden faces a challenge that demands our full attention. In this critical situation, we have chosen to investigate how students perceive the threat of a potential terrorist attack. LÄS MER

 4. 4. Den mediala framställningen av Theodor Engström,Almedalsmördaren : En kritisk diskursanalys om hur Theodor Engström framställts i Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mimmi Jansson; Malin Olsson; [2023]
  Nyckelord :Lone actor; terrorism; extremism; media coverage; press coverage; news media; stigmatization; mental illness;

  Sammanfattning : The threat of lone offenders is a growing problem in Sweden and the world. In this study, three major Swedish newspapers have been selected and analyzed based on their portrayal of a lone wolf perpetrator: Theodor Engström, the man behind the knife murder of the psychiatry coordinator Ing-Marie Wieselgren during the political week in Almedalen, 2022. LÄS MER

 5. 5. Förövare eller offer, eller både och? : Medias porträttering av Boko Harams kvinnliga terrorister

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Linnér; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Boko Haram, a Nigerian terrorist group, has been responsible for a number of attacks and suicide bombings during the past decade. This study compares, on a small scale, how Boko Haram's female militants are portrayed in Western versus local media. LÄS MER