Sökning: "terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 705 uppsatser innehållade ordet terrorism.

 1. 1. SAMMA FENOMEN – SAMMA BEGREPP? En Path Dependency-analys av Säkerhetspolisens syn på begreppet våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Widman; [2020-09-07]
  Nyckelord :terrorism; radikalisering; policy; begreppsdefinitioner; path dependency; institutionalism; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. I spetsen för arbetet finns Säkerhetspolisen. Arbetet kräver en begreppsapparat vars definition har praktiskt användbarhet, utan att inskränka på grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfriheter. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetshotet mot Sverige - ett islamistiskt problem? En diskursanalys om hur den våldsbejakande islamistiska extremismen framställs i den svenska regeringens nationella strategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Smedberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :Violent extremism; terrorism; Islamist extremism; WPR; discourse analysis;

  Sammanfattning : This essay aims to explore how violent Islamist extremism is perceived in Sweden’s national strategies against violent extremism and terrorism. In recent years, Sweden and other countries in Europe have witnessed a number of terrorist attacks and a growing violent Islamist environment. LÄS MER

 3. 3. The Morality of ISIS Returnees : using thought experiments to determine moral responsibility or innocence

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marie Froste; [2020]
  Nyckelord :ISIS; ISIS returnees; foreign fighters; terrorism; moral responsibility; reductive individualism;

  Sammanfattning : What are ISIS returnees morally responsible for, and how does that affect what should happen next? This is a question currently facing all Western democracies. Using thought experiments and reductive individualism, this thesis discusses the moral responsibility of both adult and child ISIS returnees. LÄS MER

 4. 4. EU:s kamp mot terrorism : En kvalitativ textanalys om unionens samordning av RIF och GUSP till följd av terror

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovina Fält; [2020]
  Nyckelord :CFSP; JHA; EU; counter-terrorism; integration; neofunctionalism;

  Sammanfattning : This essay examines the institutional coherence between the European Union’s Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the field of Justice and Home Affairs (JHA), in order to combat jihadist terrorism. Coordinated instruments between the two policy areas are vital in order to maintain internal security within the European Union (EU) in its war against terrorism. LÄS MER

 5. 5. Economic Inequality, Ethnic Group Dynamics, and Domestic Terrorism : The Destructive Effects of Collectively Experienced Grievances

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Tim Gåsste; [2020]
  Nyckelord :Ethnicity; economic inequality; horizontal inequality; domestic terrorism; collective grievances; ethnic group dynamics; violent group mobilization;

  Sammanfattning : This paper studies how economic inequality between ethnic groups affects domestic terrorism. Drawing on theories concerning horizontal inequality, ethnic group dynamics, political violence, and domestic terrorism, the following hypothesis is developed: Increased economic inequality between ethnic groups increases domestic terrorism. LÄS MER