Sökning: "terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 662 uppsatser innehållade ordet terrorism.

 1. 1. Turkey's Security and the Syrian Civil War : A Case Study about how the Syrian Civil War has Impacted Turkey's State and Human Security from 2011 until 2019.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Berg; [2020]
  Nyckelord :Turkey; Syria; civil war; human security; state security; international security.;

  Sammanfattning : This essay addresses the issue of how the Syrian civil war has impacted Turkey’s state and human security. The study aimed to provide an enhanced understanding of how the Syrian war has impacted Turkey’s security, within the timeframe of 2011-2019. LÄS MER

 2. 2. Radical Right Extremism in the Nordic Countries : The Nordic Resistance Movement, a Case of Old or New Terrorism?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alexander Hellenstierna; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; NRM; Neumann; New Old Terrorism;

  Sammanfattning : The act of terrorism is a widely discussed topic. How it is conducted as well as how it is countered. A term not so often discussed is the changes we have seen within the field itself, one example being the theory brought about by Peter R. Neumann. LÄS MER

 3. 3. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 4. 4. "14.53 Sverige under attack" : En studie om morgon- och kvällspressens förstasidesbilder vid terrorattentatet i Stockholm 2017. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Bäck; Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; terrordåd; Drottninggatan; Stockholm; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to analyse and examine which images the morning newspaper Dagens Nyheter and the tabloid paper Aftonbladet choosed to use on their front pages when reporting about the terrorist attack in Stockholm 2017. We also wanted to examine if there were any differences or similarities between morning newspapers and tabloids images on their front pages. LÄS MER

 5. 5. Motives behind securitization : -a study on the securitization of terrorism

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anders Vallin; [2020]
  Nyckelord :Securitization; motive; referent object; terrorism; USA; EU; World Health Organization; WHO;

  Sammanfattning : Since securitization processes are agued to be able to create excessive power to actors, there are arguments that claim that securitization is a negative process. By combining aspects of the original securitization theory with Juha Vuoir’s theory of illocutionary force, this thesis makes an attempt at finding what different actors claimed was threatened in their respective securitization of the issue terrorism. LÄS MER