Sökning: "terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 859 uppsatser innehållade ordet terrorism.

 1. 1. Frihetskamp eller terrorism? En kvalitativ textanalys av irländska och engelska tidningars gestaltningar av det anglo-iriska kriget 1919–1921

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Maja Tindemyr Hagelin; [2024]
  Nyckelord :Anglo-Irish War; The Times; The Irish Times; framing theory; political affiliation; national identity;

  Sammanfattning : This study examines how The Times and The Irish Times framed the Anglo-Irish War from September to December 1920. The research question explores how the British and Irish press framed the Anglo-Irish War based on political and national affiliations. LÄS MER

 2. 2. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
  Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

 3. 3. Ett vakande öga : Övervakningskamerans roll i polisinsatserna vid Skandinaviens dödligaste terrorattentat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisiärt arbete

  Författare :Kevin Åström; [2024]
  Nyckelord :Polismyndigheten; polisiärt arbete; kameraövervakning; CCTV; terror; terrorism;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate the role of CCTV, Close Circuit Television, in the police operations during the deadliest terror attacks in Norway; the 2011 Oslo bombing and subsequent Utøya shooting, Denmark; the 2015 Copenhagen Krudttønen Cultural Centre and Synagogue shootings and Sweden; the 2017 Stockholm truck attack. Specifically, this paper aims to explain in what capacity CCTV has contributed to the police operations during the three attacks, as well as to investigate which problems have been noted with CCTV during the police operations. LÄS MER

 4. 4. Den ryska militära inblandningen i Syrien : ”En kvalitativ fallstudie med inriktning på realism och socialkonstruktivism”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nawaf Mustafa; [2024]
  Nyckelord :Ryssland; Syrien; inbördeskrig; konflikt; realism; socialkonstruktivism; egenintresse; maktbalans; säkerhet; normer; identiteter; vapenförsäljning; terrorism; allianser.;

  Sammanfattning : The aim of this research paper was to examine and understand how Russia contributed to be exacerbating the situation in Syria, leading it from peaceful protests demanding freedom, justice, and a better social and economic life, to a devastating civil war that took and displaced the lives of millions around the world. It seeks to answer why Russia chose to militarily engage in the conflict that began on March 15, 2011. LÄS MER

 5. 5. Riskkommunikation i media : En kvalitativ innehållsanalys av svensk dagspress efter höjd terrorhotnivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Agnes Ilvell; Sara Alfredsson; [2024]
  Nyckelord :Riskkommunikation i media; känslor; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka riskkommunikation rörande förhöjd terrorhotnivå i Sverige. Studien kommer främst fokusera på hur artiklarna kommunicerar risken bakom hotet och hur de beskrivs. Artiklarna är från Sveriges två största tidningar Aftonbladet och Expressen. LÄS MER