Sökning: "tesco"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet tesco.

 1. 1. The impact of auditor rotation on audit quality : A qualitative study conducted with audit companies and public listed companies located in Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sonja Oberleitner Oberleitner; [2017]
  Nyckelord :auditor rotation;

  Sammanfattning : The collapse of Enron and several other companies, such as Global Crossing and the more recent scandal of Tesco, raised concerns worldwide about auditor independence and audit quality. The scandals have proven that particularly the joint-provision of auditing and nonaudit services (NAS) along with a long-term auditor-client relationship tend to adversely impact auditor independence thus audit quality, triggering the need for a new regulation. LÄS MER

 2. 2. Affärsstrategiska beslut när en jätte kommer till stan : Ett valexperiment när IKEA etablerar sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Nordvall; Simon Vilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom detaljhandeln har ökat kraftigt till följd av ett ökat antal aktörer med allt större butikskoncept. Denna utveckling och konkurrenssituation har inneburit större utmaning för de mindre detaljhandelsföretagen på grund av deras begränsade ekonomiska och personella resurser. LÄS MER

 3. 3. Chasing Responsible Sourcing: The case of UK retailers and sustainable seafood

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Serena Chironna; [2016]
  Nyckelord :Responsible Sourcing; Retailers; Sustainable Seafood; Supply Chains; MSC; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Responsible Sourcing is gaining growing importance for companies willing to demonstrate responsibility and commitment to sustainable practices. Sourcing is a key element of supply chain management and by adopting responsible sourcing practices, companies can greatly contribute to the sustainability of their entire supply chains. LÄS MER

 4. 4. Harmoniserad intäktsredovisning för detaljhandeln -En studie av fem handelshus: ICA, COOP, Axfood, Tesco och Siba

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Giorgina Holm Pileborg; Joel Erixon; [2013-08-20]
  Nyckelord :Intäkter; IAS 18; Harmonisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De två globala normsättarna IFRS och FASB arbetar hårt för att ta fram en förstaglobal standard om intäktsredovisning. Eftersom IFRS är principbaserad och enprincipbaserad redovisning lättare kan öka jämförbarheten är det IFRS som har fått ett störregenomslag på den internationella redovisningen. LÄS MER

 5. 5. THE CLUB CARD AS A CUSTOMER REWARDS PROGRAM

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carla Escalante Fischer; Korakote Luansagul; [2011]
  Nyckelord :loyalty programs; marketing strategy; customer retention; customer relationship management.;

  Sammanfattning : In the current competitive market environment, customer loyalty efforts is one of the most important factors for achieving strategic success, especially considering that increased loyalty and customer satisfaction can have a positive influence on long-term financial performance of business entities. Since research has shown that retaining current customers can be more profitable than trying to find new ones, developing loyalty plays an important part in any marketing strategy aiming to create competitive differentiation and thus gain a unique position. LÄS MER