Sökning: "test adaption"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden test adaption.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. Hantering av nätverkscache i DNS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hans Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Caching name server; DNS; Internet of Things; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor; Cachande namnserver; DNS; Sakernas Internet; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor;

  Sammanfattning : The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s edge towards the Internet of Things. LÄS MER

 3. 3. Adapting the bundle of capillary tubes model (BCTM) for vertical soil solute transport modelling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :soil solute vertical transport modelling vadose; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study explores an approach for adapting the bundle of capillary tubes soil model for vertical soil solute transport modelling. The soil is split into thin layers allowing vertical water flow between capillaries of differing width with concomitant advective flow of solutes. Diffusion is included to improve realism. LÄS MER

 4. 4. Sentiment analysis and transfer learning using recurrent neural networks : an investigation of the power of transfer learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Harald Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Neural Networks; Transfer Learning; Domain Adaption; Sentiment Analysis;

  Sammanfattning : In the field of data mining, transfer learning is the method of transferring knowledge from one domain into another. Using reviews from prisjakt.se, a Swedish price comparison site, and hotels.com this work investigate how the similarities between domains affect the results of transfer learning when using recurrent neural networks. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering på distans : En Action Research-ansats för förbättring av e-learningverktyg i ettinternationellt handelsföretag

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Joel Rosenlund; [2019]
  Nyckelord :e-learning; evaluation; distance; continuous improvement; action research; e-learning; utvärdering; distans; förbättringsarbete; action research;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att utarbeta och testa en modell förutvärdering av ett e-learningprogram i ett stort internationellthandelsföretag. Storleken på organisationen och avstånden mellan många avorganisationens delar, innebar att det var svårt att göra kvalitativautvärderingar och medarbetarna på de lokala enheterna hade lågt förtroende bådeför programmet och organisationens förmåga att ta till sig deras återkoppling. LÄS MER