Sökning: "test adaption"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden test adaption.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. Hantering av nätverkscache i DNS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hans Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Caching name server; DNS; Internet of Things; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor; Cachande namnserver; DNS; Sakernas Internet; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor;

  Sammanfattning : The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s edge towards the Internet of Things. LÄS MER

 3. 3. Adapting the bundle of capillary tubes model (BCTM) for vertical soil solute transport modelling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :soil solute vertical transport modelling vadose; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study explores an approach for adapting the bundle of capillary tubes soil model for vertical soil solute transport modelling. The soil is split into thin layers allowing vertical water flow between capillaries of differing width with concomitant advective flow of solutes. Diffusion is included to improve realism. LÄS MER

 4. 4. The correlation between injury prevalence, training load and cardiovascular capacity in adolescent handball players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andersson Martin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Today, sport specific high school educations is a common alternative for students applying for educations. The majority of the larger cities in Sweden has this option for adolescent athletes, allowing them to start their journey towards the elite in an early age. LÄS MER

 5. 5. Vault: Exploring the effects of social and collaborative platforms in a mobile relational learning application

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Åckerström; Niklas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Mobile learning; Relational learning; Collaborative learning; Parkour; Mobile development; Social and collaborative platforms;

  Sammanfattning : Mobila enheter är idag en stor del av våra liv och har förändrat hur vi gör många av våra vardagsaktiviteter, såsom att läsa en bok eller att se sitt favoritprogram. Detta har också lett till förändringar i våra utbildningar eller mer specifikt hur vi lär oss och lär ut till andra [1]. LÄS MER