Sökning: "test automatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden test automatisering.

 1. 1. Development of a Tool for Inverse Aerodynamic Design and Optimisation of Turbomachinery Aerofoils

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Berkin Kurtulus; [2021]
  Nyckelord :Aerodynamics; Turbomachinery Airfoil design; Inverse Design Automation; Airfoil Optimization;

  Sammanfattning : The automation of airfoil design process is an ongoing effort within the field of turbo-machinery design, with significant focus on developing new reliable and consistent methods that can meet the needs of the engineers. A wide variety of approaches has been in use for inverse airfoil design process which benefit from theoretical inverse design, statistical methods, empirical discoveries and many other ways to solve the design problem. LÄS MER

 2. 2. Att implementera RPA : Arbetsprocessen att införa RPA och dess utmaningar från kunders respektive leverantörers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Pontus Danielsson; Karin Ekman; [2021]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; automation; implementation; work process; challenges; RPA; Robotic Process Automation; automatisering; implementering; införande; arbetsprocess; utmaningar;

  Sammanfattning : RPA (Robotic Process Automation) är en teknik för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter inom verksamheter med syfte att effektivisera arbetet. Tidigare forskning belyser dock att så mycket som 30–50% av alla RPA-projekt misslyckas. Forskning visar även att det finns utmaningar kopplade till införandet. LÄS MER

 3. 3. Experiment med kollaborativ robot i testbädden DigiLog

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamid; [2021]
  Nyckelord :Universal; Robot; collaborative work; transport; logistics; Digilog; Universal; Robot; Kollaborativt arbete; transport; logistik; Digilog;

  Sammanfattning : Maskiner och robotar utför idag komplicerade uppgifter i arbetsmiljöer där också människor arbetar. Kunskaper om logistik spelar stor roll för ett optimalt flöde av material mellan maskiner, robotar, människor och lager. LÄS MER

 4. 4. Processförbättringar inom försäkringsbranschen via en digital kundportal : En fallstudie på ett försäkringsbolags skadeprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sofia Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Process improvements; BPI; digital customer portal; lead times; automation; bottlenecks; quality assurance of information; value creation; Processförbättringar; BPI; digital kundportal; ledtider; automatisering; flaskhalsar; kvalitetssäkring av information; värdeskapande;

  Sammanfattning : Business Process Improvement (BPI) is a challenge for most companies facing challenges in finding temporary solutions to immediate problems. An increased intertwining between the digital and the physical world leads to new ways of customer interaction. LÄS MER

 5. 5. New era of automation in Scania’s manufacturing systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Moutoz Abdalrahman; Alistair Brice; [2021]
  Nyckelord :Assembly; Industry 4.0; Industrial Automation; Robot; Production; Automotive.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's car and truck industries are perceived as having complex production systems and relatively high manufacturing expenses, such as labour cost, which is usually combined with complex and unergonomic assembling tasks. A shift towards automation is one solution to eliminate such tasks while increasing productivity and lowering labour costs. LÄS MER