Sökning: "test gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden test gränssnitt.

 1. 1. Concept Design and Prototyping of a Test Rig for In Vitro Hemolysis Assessment of Pulsatile Blood Pumps : A design with an Improved Blood Filling and De-airing Interface

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Yun-Ting Lee; [2022]
  Nyckelord :Hemolysis assessment; test rig design; mock loop; pulsatile flow blood pumps; blood filling and de-airing processes; Hemolysbedömning; testriggdesign; mock loop; pulserande blodpumpar; blodfyllning och avluftningsprocesser;

  Sammanfattning : Hemolysis assessment of heart pumps is necessary to be carried out before progressing to clinical trials. Blood pump hemolysis assessment standards, such as ASTM F1830 and F1841, were initially based on continuous flow pumps and included the pulsatile flow pumps later in 2019. LÄS MER

 2. 2. Användbarhetsstudie om förstärkt verklighet inom elektronisk komponenttillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Andreas Roghe; [2022]
  Nyckelord :HoloLens 2; Marker-based targets; Vuforia; precision; Marker-based tracking; HoloLens 2; Mönsterbaserade målbilder; Vuforia; precision; Markörbaserad spårning;

  Sammanfattning : Augmented Reality är ett brett fält med många olika användningsområden. Det hargjorts flera studier om hur AR kan hjälpa oss att lösa olika arbetsuppgifter på ett effektivare sätt samt att det ingjuter självsäkerhet hos användaren som utför en uppgiftmed hjälp av AR. LÄS MER

 3. 3. Concept Design and Prototyping of a Test Rig for In Vitro Hemolysis Assessment of Pulsatile Blood Pumps : A design with an Improved Blood Filling and De-airing Interface

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Yun-Ting Lee; [2022]
  Nyckelord :Hemolysis assessment; test rig design; mock loop; pulsatile flow blood pumps; blood filling and de-airing processes; Hemolysbedömning; testriggdesign; mock loop; pulserande blodpumpar; blodfyllning och avluftningsprocesser;

  Sammanfattning : Hemolysis assessment of heart pumps is necessary to be carried out before progressing to clinical trials. Blood pump hemolysis assessment standards, such as ASTM F1830 and F1841, were initially based on continuous flow pumps and included the pulsatile flow pumps later in 2019. LÄS MER

 4. 4. Sensor implementation : Tillämpat i ett inbyggt system för att öka funktionaliteten i gruvmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christoffer Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elektronik; inbyggda system;

  Sammanfattning : This thesis was made to test an implementation of different sensor on Widefinds embedded  positioning system to increase its functionality. The underlying idea was that measurement sof physical quantities pared up with the positioning in mining operations could achieve this increase. LÄS MER

 5. 5. Dark Patterns in Digital Buy Now Pay Later Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabella Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Buy Now Pay Later; Dark Patterns; Digital Payments; Digital Invoice Services; Ethics; Pay After Delivery;

  Sammanfattning : Buy Now Pay Later (BNPL) is a financial service whereby customers defer payment on a purchase against a short-term debt. While BNPL services have a long history, digital invoice services are now the largest market for BNPL. For the study, two of the largest providers in Sweden, and their checkout interfaces were reviewed for dark patterns. LÄS MER