Sökning: "test method"

Visar resultat 1 - 5 av 4288 uppsatser innehållade orden test method.

 1. 1. Volvo GTT Brake Simulation Tool : Virtual vehicle using data driven approach for rapid testing

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Markus Johannesson; Anders Tolf; [2020]
  Nyckelord :Virtual Vehicle; Brake simulation; Braking; Simulation; Cost reduction; Customization;

  Sammanfattning : The project has been conducted in collaboration with the company Volvo Group Truck Technology and deals with the area of ​​brake development. The purpose of this thesis is to develop a simulation tool to perform rapid testing of the brake system. LÄS MER

 2. 2. Method Development for Evaluating Pitch Dispersing Agents Used in the Kraft Pulping Process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Olsson Månsson; [2020]
  Nyckelord :pitch deposit; dispersing agent evaluation; method development; calcium soaps;

  Sammanfattning : Depending on wood species and the extractives of the wood, the paper and pulp processes might suffer from problems caused by the formation of pitch deposits from calcium soaps. BIM Kemi is a specialty chemical producer supplying the pulp and paper industry with dispersing agents, which prevent these problems. LÄS MER

 3. 3. Ljudåtergivning med flerkanaliga högtalarsystem vid låga frekvenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Estelle Kouamé; Jessica Chow; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste decennier har forskningarna inom ljudåtergivning visat stora framsteg. Ljudreproduktion förändrades från enkelt två-kanaligt stereo system till surround-ljudsytem och tredimensionell ljudsystem. Användning av höjd och vinkelrelaterade högtalare introducerades med syftet på att förbättra ljudåtergivningen. LÄS MER

 4. 4. Processuell editionsplikt : Om avvägningen mellan editionsparternas intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Tegenfeldt; [2020]
  Nyckelord :Edition; editionsplikt; editionsföreläggande; proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Under the Swedish regulation on procedural duty of disclosure, it has long been the case that three requirements must be fulfilled in order for the court to be able to issue an order to release a document: the document must be in writing, the counterparty must possess the document and it has to be assumed that the document have significance as evidence. In a recent ruling, the Supreme Court stated that the courts also should weigh the interests of the parties (on one hand, the relevance of the evidence, and, on the other hand, the counterparty’s interest in not disclosing the information). LÄS MER

 5. 5. Modelling gross primary production in semi-arid regions: effects on carbon uptake of intensive agriculture in southern Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Malin Ahlbäck; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; GPP; Africa; Kenya; Land cover changes; Cropland; Remote sensing; Sentinel-2; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Background and aim: Gross primary production (GPP) is the largest global carbon (C) flux and an important component for counteracting anthropogenic CO2 emissions, understanding vegetation dynamics, and sustaining universal human standards. Africa plays a prominent role in the global C cycle, though our understanding of GPP dynamics is largely hampered by a paucity of ground-based observations. LÄS MER