Sökning: "test standards"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade orden test standards.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. DEVELOPING A FURNITURE TEST MACHINE ACCORDING TO NATIONAL STANDARDS : ENSURING QUALITY AND CREDIBILITY FOR THE SMEES IN SOUTH AFRICA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Berglund; Martin Karlgren; [2019]
  Nyckelord :South Africa; SMMEs; Furniture; Test machine; Standards;

  Sammanfattning : In South Africa where the unemployment is immense, Small Micro and Medium enterprises (SMMEs) provide more than half of all job opportunities. Furntech, a non-profit organisation that works with vocational training and incubation within the furniture manufacturing sector in South Africa, wants to expand their testing laboratory with a machine to test mattresses according to local standards. LÄS MER

 3. 3. Power System Protection Modelling with IEC 61850 and IEC 61499

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Francisco De Lima; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The nature of the power system is changing; what was once a clearlydened generation-transmission-distribution-consumer power ow is nowshifting towards a distributed infrastructure, with great amounts of variablerenewable sources in the system. The penetration of alternative energieslike solar and wind have represented a game changer for the electricpower industry, diminishing the traditional dominance of fossil fuel basedsources, and moving towards a more renewable mixture. LÄS MER

 4. 4. Swedish Bank Directors' Perceptions of Extended Audit Reports

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Malin Pantsar; Tova Josefsson Hillström; [2019]
  Nyckelord :extended audit report; assurance level; materiality level; key audit matters; lending decisions;

  Sammanfattning : Audited financial statements are the most substantial source of information concerning bank loan decisions, and investors mainly base their investment decisions on the financial statements in combination with the audit report. The financial crisis brought attention to the existing expectation gap between auditors and stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Kemisk klassning och klassning av särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken : problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Lena Ehrling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. LÄS MER