Sökning: "test translation"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden test translation.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. A Digital Tool to Improve the Efficiency of IT Forensic Investigations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Tone Hansen; [2019]
  Nyckelord :IT forensics; digital forensics; IT-forensik; digitala hjälpmedel; rättsväsende; beställarkompetens;

  Sammanfattning : The IT forensic process causing bottlenecks in investigations is an identified issue, with multiple underlying causes – one of the main causes being the lack of expertise among those responsible for ordering IT forensic investigations. The focus of the study is to create and evaluate a potential solution for this problem, aiming to answer research questions related to a suitable architecture, structure and design of a digital tool that would assist individuals in creating IT forensic orders. LÄS MER

 3. 3. Implementation of an 8-bit Dynamic Fixed-Point Convolutional Neural Network for Human Sign Language Recognition on a Xilinx FPGA Board

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Ricardo Núñez-Prieto; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Computer Vision; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; FPGA; Sign Language Recognition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this thesis work is to implement a convolutional neural network on an FPGA device with the capability of recognising human sign language. The set of gestures that the neural network can identify has been taken from the Swedish sign language, and it consists of the signs used for representing the letters of the Swedish alphabet (a.k.a. LÄS MER

 4. 4. Examining Machine Learning as an alternative for scalable video analysis

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Ragnar; Zoran Tolic; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; MLaaS; Microsoft; Google; DeepAI; Aylien; video analysis; transcription; translation; summarisation; Word Error Rate; BLEU; Maskininlärning; MLaaS; Microsoft; Google; videoanalys; transkribering; översättning; sammanfattning; word error rate; BLEU;

  Sammanfattning : Video is a large part of today’s society where surveillance cameras represent the biggest source of big data, and real-time entertainment is the largest network traffic category. There is currently a large interest in analysing the contents of video where video analysis is mainly conducted by people. LÄS MER

 5. 5. Exploring affordances of tangible user interfaces for interactive lighting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicolaas Peter Bijman; [2019]
  Nyckelord :Spatial interaction; tangible user interface; lighting design; spatial couplings; affordances;

  Sammanfattning : This paper explores interaction with lighting through a tangible user interface (TUI). In a TUI the physical object and space around it are part of the interface. A subset of tangible interaction called spatial interaction is the main focus of this paper. LÄS MER