Sökning: "test-enhanced learning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden test-enhanced learning.

 1. 1. Test-Enhanced Learning, Working Memory, and Difficulty of Material

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dennis Nordstrand; [2018]
  Nyckelord :working memory; working memory capacity; test-enhanced learning; testing effect; practice testing; retrieval practice; retrieval effort; desirable difficulty; n-back; complex span; simple span; arbetsminne; arbetsminneskapacitet; testeffekten; testbaserat lärande; svårighetsgrad;

  Sammanfattning : It is well established that repeated testing is more beneficial for durable learning than repeated studying of the same material, a phenomenon known as the testing effect. This study sought to investigate the role of working memory capacity (WMC) in relation to the learning process and the difficulty of the material to be learned when using a test-enhanced learning method. LÄS MER

 2. 2. Test-enhanced learning, working memory and fluid intelligence

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dennis Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :working memory; intelligence; test effect; test-enhanced learning; gF; practice testing; arbetsminne; intelligens; testeffekt; testbaserat lärande; gF;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har testbaserat lärande väl etablerats som ett effektivt sätt att främja hållbar inlärning. Många sorters material och omständigheter har utforskats i relation till denna metod. Endast nyligen har dock individuella skillnader i relation till testbaserat lärande fått uppmärksamhet som ett forskningsområde. LÄS MER

 3. 3. Testbaserat lärande och effekter av personlighetsdragen Grit och Need for Cognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Schalling; Linn Österlund; [2015]
  Nyckelord :Testbaserat lärande; Grit; Need for Cognition;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att inlärning genom övningstester med direkt feedback, så kallat testbaserat lärande, är effektivare än mer traditionella inlärningmetoder. Dessutom har personlighetsdrag visat sig påverka inlärningsstilar. LÄS MER