Sökning: "testamente demens"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden testamente demens.

 1. 1. Testamente och demens : en studie av svårigheterna med ogiltigförklaring av testamente

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Testamentshabilitet och demens : Om bevisvärdering i mål om klander av testamente påmateriell grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Tunón; [2014]
  Nyckelord :bevisning; demens; processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER