Sökning: "testbaserad inlärning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden testbaserad inlärning.

 1. 1. Testeffekten och dess relation till arbetsminne, ‘need for cognition’ och grit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filip Andersson; Niklas Karlsson; [2018]
  Nyckelord :testeffekten; inlärning; testbaserad inlärning; arbetsminneskapacitet; need for cognition; grit;

  Sammanfattning : Forskning i kognitiv psykologi har påvisat att testbaserad inlärning genererar bättre hågkomst jämfört med att läsa om ett inlärningsmaterial. Detta fenomen kallas för testeffekten. LÄS MER

 2. 2. Lärare om Testbaserat lärande : En intervjustudie om lärares inställning till test som verktyg för att stärka lärandet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Urban Wirebring; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Testbaserad inlärning är en pedagogisk metod som bygger på användningen av test och prov som verktyg för att stärka inlärningen istället för som underlag för bedömning. En enig forskarkår i kognitionsvetenskap och psykologi har med robusta och tydliga resultat visat hur upprepad testning kan användas för att stimulera och stärka inlärning. LÄS MER

 3. 3. Testbaserat lärande och effekter av personlighetsdragen Grit och Need for Cognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Schalling; Linn Österlund; [2015]
  Nyckelord :Testbaserat lärande; Grit; Need for Cognition;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att inlärning genom övningstester med direkt feedback, så kallat testbaserat lärande, är effektivare än mer traditionella inlärningmetoder. Dessutom har personlighetsdrag visat sig påverka inlärningsstilar. LÄS MER

 4. 4. Testeffekten som medel för att förbättra läsförståelse?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Aggelid; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish school children exhibit deteriorating knowledge results in terms of reading comprehension. Previous research shows that a method to increase the level of knowledge is the use of evidence-based learning techniques. LÄS MER