Sökning: "testdeltagare"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet testdeltagare.

 1. 1. Look2Hook : The Impact of Menu Design and Input Device on Gaze-based Menu Selection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Hirsch; [2021]
  Nyckelord :human-system interface HSI ; radial menu design; gaze-based interaction; human-factor; usability; multimodal input; dwell-time.;

  Sammanfattning : In this paper, an investigation of the impact of menu design and input device for gaze-based menu selection tasks is reported. The study investigates the usability, measured by effectiveness, efficiency, and user satisfaction, for gaze-based interaction in realistic, complex menu selection tasks. LÄS MER

 2. 2. Metadieges i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frans Alexandersson Jensner; Erik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dieges; Ljudkategorisering; Ljuddesign; Metanarrativ; Simulation;

  Sammanfattning : Metadieges i spel presenterar en ny term för hur dieges kan kategoriseras i spel. En granskning har gjorts av modeller som tidigare använt begreppet dieges varpå en lucka har upptäckts. De tidigare modellerna kategoriserar inte ljud i metanarrativ när det finns två narrativa lager. LÄS MER

 3. 3. Designing an Interactive Micro-Learning Application : A New Way to Learn Thermography

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecka Nilsson; [2021]
  Nyckelord :micro-learning; human-computer interaction; HCI; thermography; infrared radiation; semi-strucured interviews; prototyping; user experience design; UX-design; personas; paper mockups; FLIR; gamification; memory curve;

  Sammanfattning : Micro-learning is a concept of small units of focused and condensed learning activities that can be performed on various devices. Micro-learning has turned out to be an effective approach to strengthen the long-term memory. LÄS MER

 4. 4. Influence of different colormaps on the perceptual interpretation of numerical values produced by a self-organizing feature map

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Ulander Voltaire; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To visualize important information and generating a well suited colormap to represent the features of interest in a dataset is complicated. Some colormaps provide with less accurate insights of the data. Meanwhile other colormaps can provide effectively a stronger understanding and identifcation of features in the data. LÄS MER

 5. 5. Äldre vuxnas användarupplevelse från WAI-AGE riktlinjer för navigation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Evelina Friman; [2021]
  Nyckelord :older adults; user experience; WAI-AGE; WCAG 2; UX; äldre vuxna; användarupplevelse; WAI-AGE; WCAG 2; UX;

  Sammanfattning : Äldre vuxna tillhör en målgrupp som har en bred inomgruppsvariation som framställs från en negativ stereotyp; en målgrupp i behov av hjälp. Samhället har förutfattade meningar att äldre vuxna är “resistenta” till teknologi med anledning av deras åldersrelaterade funktionsvariationer inom kognition och motorik. LÄS MER