Sökning: "testequipment"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet testequipment.

 1. 1. Smarta kläder, användbarhet och påverkan på arbetsbeteende – användartestning av en prototyp

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Dmitrij Kasyanov; Inga Mikhaltchouk; [2019]
  Nyckelord :smart clothes; product development; work-related behavioral change; usability; usability aspekts; usability studies; usability testning; testequipment; development process; wearable technology; wearable sensors; feedback; visual feedback; auditory feedback; vibrotactile feedback; multimodal feedback; smarta kläder; användbarhet; produktutveckling; arbetsrelaterad beteendeförändring;

  Sammanfattning : Smarta kläder är en kroppsnära teknik som består av kläder som har i sig integrerade/invävda sensorer vilka mäter kroppssignaler, arbetsställningar och rörelser och visar information om eventuella överbelastningar. Syftet i denna studie var att utvärdera prototyp 1 av ett smart arbetsklädersystem genom att utreda användarnas upplevelse (user experience) och användbarhet av prototypen samt prototypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingav Lindevalls skyddsmadrasser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Nils Essén; Jonas Rönnblad; [2017]
  Nyckelord :Protective mattress; protective equipment; Mondaplen; Skyddsmadrass; skyddsutrustning; Mondaplen;

  Sammanfattning : På uppdrag av Lindevalls i Östersund har material till skyddsmadrasserstuderats och undersökts för att ta reda på hur förbättringar kan göras. Syftetmed studien har varit att identifiera material och materiella strukturer attanvända i skyddsmadrasserna. LÄS MER

 3. 3. Automatisk test för myoelektroder.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Widén; [2003]
  Nyckelord :Datavetenskap; Myo; myos; myoelektroder; myoelectrodes; elektroder; electrodes; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar en tio veckors period på Otto Bock Scandinavia AB i Norrköping. Där analyserades en manuell testutrusning för funktionstest av myoelektroder, för att mäta muskelspänningar. Myoelektroderna används till att styra gripfunktionen hos handproteser, för patienter som förlorat en del av sin arm. LÄS MER

 4. 4. Hygro-mekaniskt beteende hos trä under olika klimatförhållande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Per Ingströmer; Erik Lindblad; [1998]
  Nyckelord :Wood; spruce; creep; shrinkage; strain; mechano-sorption; fiber saturation point; humidity; moisture content; elasticity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to investigate different elimate influences on the mechanical behaviour of wood, both theoretical and experimental. Here hygromechanical behaviour means shrinkage, elastic strain, creep and mechano-sorption. New laboratory equipment was designed and constructed for experiments where specimen were submerged in water. LÄS MER