Sökning: "tester och analys"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden tester och analys.

 1. 1. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 2. 2. Machined surfaces as designed cell culture substrates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Kunal Sharma; [2021]
  Nyckelord :Surface topography; cell proliferation; cell adhesion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De flesta levande celler fäster på ytor av olika slag för att kunna växa, men vilka faktorer som bidrar till deras infästning på metallytor är hittills okänt. Man vet att ytans ojämnhet spelar en roll och att vissa material är cytotoxiska. LÄS MER

 3. 3. Ytterligare examinationer; Piska eller morot? : En tematisk litteraturstudie om kontinuerlig examination genom webbquizzar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Edqvist; [2021]
  Nyckelord :Kontinuerlig examination; Webbquizzar; Matematik; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker följderna av kontinuerlig examination med fokus på digitala tester. Det som undersöks är vad införandet av ytterligare examinationsmoment har för positiva- och negativa konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Analys av accelerometerdata för identifiering av träffpunkt och mätning av resulterande vibrationer i padelrack

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Simon Broman; André Franzén; [2021]
  Nyckelord :Hand-Arm-Vibration HAV ; impact zone; vibration; padel racket; Frequency analysis Fast Fourier Transform FFT ; accelerometer data; Inertial Measurement Unit IMU ; Hand-Arm-Vibration HAV ; träffzon; vibration; padelrack; frekvensanalys; Fast Fourier Transform FFT ; Accelerometerdata; Inertial Measurement Unit IMU ;

  Sammanfattning : Syftet med att mäta vibrationer och rekyler i ett padelrack i detta arbete är att utveckla en prototyp som kan användas som träningsredskap för att minska risken för skador. En vanlig skada som drabbar padelspelare är tennisarmbåge, som enligt studier tros uppkomma genom upprepad exponering av mikrotrauman som vibrationer och rekyler. LÄS MER

 5. 5. Ethical hacking of Danalock V3 : A cyber security analysis of a consumer IoT device

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rafi Aram Yadward Malkhasian; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT-enheter blir alltmer populära. IoT-produkter tillåter användare att fjärrstyraenheten med hjälp av en mobilapplikation eller en webbapplikation. För dettaändamål används en mängd av kommunikationsprotokoll som Bluetooth och Wi-Fi.Denna sammankoppling av enheter och användningen av olika tekniker kan leda tillsäkerhetsproblem. LÄS MER