Sökning: "tester rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden tester rekrytering.

 1. 1. Uppfattningar om Artificiell Intelligens i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Amir Jama; Aile Castberg; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; recruitment process; recruitment tools; dehumanization; Model of Applicant Reaction to selection; Artificiell Intelligens; rekryteringsprocess; rekryteringsverktyg; avhumanisering; Model of Applicant Reaction to selection;

  Sammanfattning : Parallel to artificial intelligence (AI) becoming a more common complement in the recruitment processes, there has been a growing concern among human resources managers, that dehumanization will harm the relationship between employees and employers. Today we see that there has been another development with AI-based recruitment tools in human resources. LÄS MER

 2. 2. Personlighetstest som rekryteringsverktyg, eller? : En kvantitativ studie om användandet av arbetspsykologiska tester som intstrument vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Cajsa Sjögren Nyberg; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur personlighetstester används i rekryteringsprocessen och fokuserar på testanvändarnas kunskaper och erfarenheter. Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer med åtta HR-aktörer som arbetar inom organisationer av varierande karaktär som använder personlighetstester som en del av rekryteringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Motsvarar Lantmästarutbildningen arbetsgivarnas förväntningar vid anställandet av en ledare? : en intervjustudie om vilka kompetenser som efterfrågas vid rekrytering av en person i ledande befattning i lantbruksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Olivia Berntsson; Jenny Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Rekrytering; kompetens; utbildning; ledarskap;

  Sammanfattning : Lantbruksföretag blir allt större, vilket bidrar till fler anställda inom branschen. Med ett ökande antal medarbetare ökar också behovet av personer i ledande befattning och så även rekryteringen av dessa. LÄS MER

 4. 4. Personlighetstest som rekryteringsverktyg : En kvalitativ studie om användandet av arbetspsykologiska tester som instrument vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Cajsa Sjögren Nyberg; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Personlighetstest;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur personlighetstester används i rekryteringsprocessen och fokuserar på testanvändarnas kunskaper och erfarenheter. Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer med åtta HR-aktörer som arbetar inom organisationer av varierande karaktär som använder personlighetstester som en del av rekryteringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Rekryteringsprocessen under lupp : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och dess utformning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Baltazar Lang; Filip Fält; Basil Anton; [2022]
  Nyckelord :Rekryteringsprocessen; felrekrytering; Covid-19; arbetspsykologiska tester; digital utveckling; kompetensbaserade rekrytering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge läsaren en djupare förståelse för rekryteringsprocessen i en svensk kontext. Studien fokuserar primärt på hur rekryteringsprocessen förändrats över tid, i synnerhet under pandemin till följd av covid-19 och hur rekryterare aktivt arbetar med att förebygga felrekryteringar. LÄS MER