Sökning: "testinstruktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet testinstruktioner.

  1. 1. Streamlining of Hydraulic Testing

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Henrik Hardell; Niclas Lind; [2012]
    Nyckelord :ST Aerospace; hydraulic; testing; aeronautical; aerospace; engineering; CMM; manual; test bench; maintenance; aircraft; components; flyg; flygteknik; hydraulisk provning; hydraulik; testbänk; ST Aerospace; manual; underhåll; testinstruktioner; flygplan; komponenter;

    Sammanfattning : ST Aerospace located at Arlanda airport maintain and repair aircraft components. The maintenance activities that the workshop conducts require testing of the component’s function. For a long time the repair shop has experienced problems with the efficiency in this hydraulic testing. LÄS MER