Sökning: "testmetod*"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet testmetod*.

 1. 1. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of quantification methods for inclusion distribution in clean steel

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Felicia Fröjd; [2019]
  Nyckelord :Large area scanning; high frequency ultrasonic testing; light optical evaluation; inclusion distribution;

  Sammanfattning : Ovako products are in many cases used in high fatigue applications. Currently Ovako use ultrasonic evaluation at 10 MHz as a volumetric method for inclusion control. This study intends to investigate two new methods for quantification of micro inclusions. LÄS MER

 3. 3. Effekten av åtta veckors studentledd fysisk aktivitet hos personer med psykiatrisk diagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sara Rundqvist; Johan Smith; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Ångest; Depression; Fysisk aktivitet; Fysiska förmågor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat under det senaste decenniet och har blivit ett stort folkhälsoproblem. Aktuell forskning tyder på att fysisk aktivitet som behandlingsmetod har en positiv effekt på psykisk ohälsa, men där oenighet råder om vilken dos och form av fysisk aktivitet som ger störst effekt mot psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Analys och utveckling av en konceptuell testmetodik : En förstudie för grepptest av skor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hugo Lindahl; Albin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk design; UX; Skyrunning; skor; grepptestmetod;

  Sammanfattning : Den här rapporten omfattar ett examensarbete inom programmet Teknisk Design högskoleingenjör och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet utfördesunder 10 veckor i Luleå på Luleå tekniska universitet. Uppdragsgivare är Ulf Stenman som är forskningsingenjör på LTU. LÄS MER

 5. 5. Att skapa ett soundscape : Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Halldin; [2019]
  Nyckelord :Soundscape; ljudlandskap; ljuddesign; inspelning; design; designforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. LÄS MER