Sökning: "testmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet testmetod.

 1. 1. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of quantification methods for inclusion distribution in clean steel

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Felicia Fröjd; [2019]
  Nyckelord :Large area scanning; high frequency ultrasonic testing; light optical evaluation; inclusion distribution;

  Sammanfattning : Ovako products are in many cases used in high fatigue applications. Currently Ovako use ultrasonic evaluation at 10 MHz as a volumetric method for inclusion control. This study intends to investigate two new methods for quantification of micro inclusions. LÄS MER

 3. 3. Analys och utveckling av en konceptuell testmetodik : En förstudie för grepptest av skor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hugo Lindahl; Albin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk design; UX; Skyrunning; skor; grepptestmetod;

  Sammanfattning : Den här rapporten omfattar ett examensarbete inom programmet Teknisk Design högskoleingenjör och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet utfördesunder 10 veckor i Luleå på Luleå tekniska universitet. Uppdragsgivare är Ulf Stenman som är forskningsingenjör på LTU. LÄS MER

 4. 4. Catching Ash : Methodology for ash accumulation in diesel particulate filters

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Charis Pavlou; [2019]
  Nyckelord :diesel engine; diesel particulate filter; particulate matter; testing rig; accelerating ash accumulation;

  Sammanfattning : The diesel particulate filter captures particulate matter that is produced in the diesel engine. A small fraction of particulate matter is comprised by ash forming matter. When the combustible fraction of particulate matter is removed from the filter, the ash, which is incombustible, remains. LÄS MER

 5. 5. Att skapa ett soundscape : Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Halldin; [2019]
  Nyckelord :Soundscape; ljudlandskap; ljuddesign; inspelning; design; designforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. LÄS MER