Sökning: "testmetoder it"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden testmetoder it.

 1. 1. Shared Augmented Reality : Developing a Multiplayer AR Mobile Game to Study Playability

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Sundström; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; AR; Usability; Playability; Testing; Evaluating; Game; Multiplayer;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate if the Pervasive GameFlow Model is suitable for evaluating Player Experience in Augmented Reality games. The work has described a definition of Augmented Reality, how it generally operates and reviewed common challenges when developing Augmented Reality applications. LÄS MER

 2. 2. Att specificera ullgarn : en jämförande undersökning av ullgarn för mattor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Silje Sagen; Jenny Borg; Sara Tivell; [2019]
  Nyckelord :ull; garn; mattor; väv; variation; garnspecifikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker två ullgarner som beställts med samma kravspecifikation från olika leverantörer, A och B. Garnerna används av ett företag som väver mattor. Ullgarnerna har upplevts som olika i produktion och problem uppstår i väven som öglor och ojämna stadkanter. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of the Adhesive Interaction between Polyethylene and Silicone with DMA and AFM

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Joel Falk; [2019]
  Nyckelord :Atomic Force Microscope; Adhesion; Characterization; Dynamic Mechanical Analysis; Injection Molding; Polyethylene; Polymer; Silicone; Test method development; Materials chemistry; Materialkemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stickiness between materials can be a challening task when dealing with the complex interactions and processes related to packaging engineering. Part of the problem is that many factors like temperature, pressure, surface treatment as well as surface roughness all could play a part in contributing to the stickiness between materials. LÄS MER

 4. 4. Enzym för att motverka fällningar av oligomerer : en jämförelse av hjälpkemikalien Sera Con P-NSI och enzymet cutinase NS59038 i färgningsprocessen för Trevira CS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Helena Hansen; Suzanne Albinsson; [2019]
  Nyckelord :PET; cutinase; help chemical; Sera Con P-NSI; oligomers; yarn; Trevira CS.; PET; cutinase; hjälpkemikalie; Sera Con P-NSI; oligomerer; garn; Trevira CS;

  Sammanfattning : Färgning av polyester (PET) sker i temperaturer omkring 130℃ och som en följd av den höga värmen migrerar oligomerer ut ur PET-fibern. Dessa oligomerer skapar därefter problem i form av vita fällningar och avlagringar, som leder till en reducering av maskinernas effektivitet, samt försämring av materialets utseende. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of quantification methods for inclusion distribution in clean steel

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Felicia Fröjd; [2019]
  Nyckelord :Large area scanning; high frequency ultrasonic testing; light optical evaluation; inclusion distribution;

  Sammanfattning : Ovako products are in many cases used in high fatigue applications. Currently Ovako use ultrasonic evaluation at 10 MHz as a volumetric method for inclusion control. This study intends to investigate two new methods for quantification of micro inclusions. LÄS MER