Sökning: "testning"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade ordet testning.

 1. 1. Intensiv och strukturerad läsning - en intervention

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Erlandsson; Jenny Nordendahl; [2020]
  Nyckelord :intensiv läsning; intervention; läsförståelse; läshastighet; strukturerad läsning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Erlandsson, Ulrika och Nordendahl, Jenny (2019). Intensiv och strukturerad läsning - en intervention. Intensive and structured reading - an intervention. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Röstbehandling med LSVT LOUD för personer med cerebral pares och dysartri

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Fanny Boussard; Natali Bethoon; [2020]
  Nyckelord :röstbehandling; LSVT LOUD; dysartri; cerebral pares;

  Sammanfattning : Approximately 50 % of all people with cerebral palsy (CP) have some form of speech or language disorder. Many of these have dysarthria, a neurological disorder that causes an impaired ability to articulate and effects respiration and phonation. LÄS MER

 3. 3. Skillnad i effektutveckling mellan sprintsimmare och sprintlöpare : Användandet av ett maximalt treminuterstest för att ta reda på maxeffekt, kritisk effekt och arbetskapacitet över den kritiska effekten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Frödeberg; Jonas Tollefors; [2020]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka critical power (CP) och om andelen av det totala arbetet som utförs över CP (W´) skiljer sig mellan sprintsimmare och sprintlöpare. Dvs förhållandet mellan den effekt som kan bibehållas under lång tid och den som maximalt kan produceras under de 150 första sekunderna vid ett tre minuters maxtest. LÄS MER

 4. 4. Faktorer bakom valet om att testautomatisera : Factors behind the decision to automate testing

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sadeer Thaer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av den ökade användningen av automatiserade tester ökar allt fler mjukvaruföretag sina automatiserade testportföljer. Enligt en undersökning som släpptes år 2018 planerar fler mjukvaruföretag att öka sin budget för testautomatisering. Den globala testautomatiseringsmarknaden förväntas också växa under kommande år. LÄS MER

 5. 5. Testning av informationsinfrastrukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Ashot Khalatyan; Ari Kemppi Latif; [2019]
  Nyckelord :Information infrastructure; e-infrastructure; testing; test environment; integration testing; Informationsinfrastrukturer; e-infrastruktur; testning; testmiljö; integrationstestning;

  Sammanfattning : Informationsinfrastrukturer (II) är ett ständigt evolverande system som binder samman flera olika informationssystem till en fungerande helhet. Vi har undersökt SSBTEK som är en II som binder samman olika myndigheters informationssystem. LÄS MER