Sökning: "testning"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet testning.

 1. 1. Undersökning av asfaltbruk med olika fillersorter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ola Aurell; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Filler; Asfaltsbruk; Reologi; DSR; dynamisk skjuvreometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The properties of asphalt mastic, consisting of bitumen and filler, determine the asphalt's resilience and stability and ultimately durability. The reason to why asphalt mastics hasn’t been more in focus is probably the lack of an established methodology for measurement. LÄS MER

 2. 2. Modväxlare

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Eddi Fatnassi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att effektivisera EMC-testning genom att undersöka hur en modväxlare konstrueras samt hur denna styrs och ifall det behövs återkoppling för denna ska uppnå funktionell nivå. Syftet med modväxlare är att man enklare ska kunna testa emissions- och immunitetsnivåer av nya tekniska uppfinningar och på så sätt värna om framtidens elektromagnetiska milj¨o. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a prioritization algorithm for test suite generation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Adnan Begovic; Viktor Holmelin; [2019]
  Nyckelord :Regression; Test; Prioritization;

  Sammanfattning : Programvara skapas för att lösa ett visst definierat problem. I denna process sker vanligtvis inkrementella steg mot den färdiga produkten. När programvara har skrivits eller ändrats måste man verifiera att programvaran fortfarande är funktionell och beter som förväntat. Denna verifiering görs vanligtvis genom regressions testning. LÄS MER

 4. 4. ”Att godkänna & tjäna pengar samtidigt”. Certifieringsorgan & deras roll gällande certifiering/verifiering av Corporate Social Responsibility (CSR)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Stolt; [2018-08-28]
  Nyckelord :CSR; ISO 26000; certifieringsorgan; socialt ansvar; certifiering; verifiering; kontroll; ekonomiska intressen; opartiskhet; upprätthålla standarder;

  Sammanfattning : I Sverige finns enligt statliga organisationen SWEDAC 33 olika certifieringsorgan.Certifieringsorganen har av SWEDAC blivit ackrediterade (godkända) att utföratredjepartscertifieringar för de standarder deras ackreditering omfattar. LÄS MER

 5. 5. Facilitating Automatic Setup in a Robotised Test Framework for Autonomous Vehicles by Path Planning and Real-Time Trajectory Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cheerudeep Chintha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research in the field of autonomous vehicles and self-driving carsis growing at a rapid pace and strong initiatives are being taken to verifythe capability and functionality of such autonomous vehicles.Withcontinuous development being carried out in the field of AdvancedDriver Assist Systems (ADAS) and Autonomous Drive (AD) functions,ensuring safety, robustness and reliability of these functions is challengingand it requires advanced ways of verification and testing beforethese functions are deployed on the vehicle and delivered to thecustomer. LÄS MER